Waalse overheid lanceert tegenhanger Vlaamse win-win lening

10/10/2016

De Waalse Regering heeft recent de “Prêt Coup de Pouce” gelanceerd. Het gaat om een maatregel die tot doel heeft om meer privé spaargeld te investeren in de lokale economie. In ruil hiervoor kan de investeerder genieten van een belastingsvoordeel.

Waarover gaat het?

Met de Prêt Coup de Pouce moedigt de Waalse Regering particulieren aan om geld uit te lenen aan KMO’s of zelfstandigen die financiële steun kunnen gebruiken. Op die manier kunnen particulieren bijvoorbeeld de zaak van een vriend, familielid of kennis ondersteunen, terwijl KMO’s gemakkelijk kapitaal uit hun directe omgeving kunnen aantrekken. De Prêt Coup de Pouce wordt gezien als de Waalse tegenhanger van de Vlaamse win-win lening.

Prêt Coup de Pouce in detail

Via de Prêt Coup de Pouce kunnen particulieren achtergestelde leningen verstrekken aan KMO’s of zelfstandigen met een looptijd van vier, zes of acht jaar. Een KMO kan zo tot een bedrag van 100.000 euro leningen aangaan, met een maximum van 50.000 euro per kredietnemer.

Hiervoor krijgt de kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van maximum vier procent op het openstaande kapitaal van de Prêt Coup de Pouce. Na vier jaar valt het belastingkrediet terug naar 2,5 procent. De terugbetaling van het verschuldigde bedrag gebeurt in één keer bij het aflopen van de looptijd.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

KMO’s die willen genieten van de Prêt Coup de Pouce moeten minder dan vijf jaar staan ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij een uitkeringsinstantie van zelfstandigen indien een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen niet verplicht is.

Breder kader

De Prêt Coup de Pouce staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een algemeen plan om de financiering aan Waalse KMO’s te verbeteren. Meer specifiek bestaat het plan uit drie maatregelen:

  1. Bankenplan: de eerste maatregel beslaat een gezamenlijk actieplan met de banksector. Het doel van dit plan is om zoveel mogelijk krediet te mobiliseren voor Waalse KMO’s.

  2. Waalse financieringsmiddelen: de tweede maatregel omvat een verhoging van de middelen voor de financiële instrumenten waarover de Waalse Regering beschikt.

  3. Alternatieve financiering: de derde maatregel komt ten slotte tegemoet aan de nood voor KMO’s om hun financieringscapaciteit te versterken via verschillende, alternatieve financieringsbronnen.

Wenst u graag meer informatie?

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.pretcoupdepouce.be

Meer over: