Recordbedrag van 135 miljard EUR krediet aan ondernemingen in omloop

10 juni 2016

Resultaten Febelfin Kredietbarometer eerste kwartaal van 2016

In het eerste kwartaal van 2016 klom het uitstaande bedrag aan ondernemerskredieten naar een nieuw hoogtepunt: er was net geen 135 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen in omloop.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Daarnaast komen uit de barometer volgende conclusies naar voren:

- In het segment van de kredietaanvragen lag zowel het aantal (+3,5%) als het bedrag van de aanvragen (+10,2%) beduidend hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

- Ook het bedrag van de kredietproductie steeg, namelijk met +13%. Het aantal verstrekte kredieten bleef stabiel.

- In vergelijking met de eerste kwartalen van voorgaande jaren, werden nooit minder kredieten geweigerd dan in het eerste kwartaal van 2016.

Bovenstaande positieve cijfers worden mede in de hand gewerkt door de lage rentetarieven. Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in maart 2016 verder daalde tot 1,80%, een nieuw historisch laagtepunt.

Isabelle Marchand, woordvoerster Febelfin: “Door de aangehouden lage rentevoeten doen ondernemers  meer beroep op bancair krediet. Bovendien werden in vergelijking met de eerste kwartalen van voorgaande jaren nooit minder kredietaanvragen geweigerd dan in het eerste kwartaal van 2016, en dit  sinds de start van onze kredietbarometer in 2009. Deze tendensen leidden tot een stimulering van de kredietproductie en een nieuw recordbedrag van net geen 135 miljard EUR aan kredieten aan ondernemingen in omloop. We kunnen dan ook vaststellen dat er sprake is van een gunstige kredietevolutie waaraan banken te allen tijden een positieve bijdrage trachten te blijven leveren.”

Kredietportefeuille kent nieuw historisch hoogtepunt

In maart 2016 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met net geen 135 miljard EUR. Op jaarbasis (vergelijking maart 2015 met maart 2016) steeg het uitstaande bedrag met 3,7%.

Volgens de NBB* lag de jaargroei van het bankkrediet aan ondernemingen in België hoger dan in de eurozone. In de eurozone bedroeg de jaargroei namelijk 1,1%.

Kredietvraag evolueert positief

Zowel het aantal als het bedrag van de aangevraagde kredieten blijft in het eerste kwartaal van 2016 verder stijgen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar. In aantal valt een toename van 3,5% te noteren, in bedrag van 10,2%.

Dat het bedrag minder sterk is gestegen dan het aantal kredietaanvragen houdt verband met het feit dat in het eerste kwartaal van 2016 geen uitzonderlijk omvangrijke kredieten werden aangevraagd, wat wel het geval was in de laatste kwartalen van 2015.

Kredietproductie blijft op peil

Het aantal verstrekte kredieten lag in het eerste kwartaal van 2016 op hetzelfde niveau als in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In bedrag daarentegen was er voor het tiende opeenvolgende kwartaal een stijging (+13%). Hoewel er geen uitzonderlijk omvangrijke kredieten meer werden toegekend, zoals in het derde en vierde kwartaal van 2015, blijft dit dus een uiterst positieve evolutie.

Zetten we de kredietproductie af tegen de kredietvraag, dan zien we dat de toename van de kredietproductie in het eerste kwartaal van 2016 hoger ligt dan de stijging van de kredietvraag. Dit is een trend die we reeds enkele jaren kunnen vaststellen.

Aangezien er geen uitzonderlijk omvangrijke kredieten meer werden aangevraagd of toegekend, vertonen zowel de curve van de kredietaanvraag als die van de kredietproductie een neerwaartse richting.

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

In het eerste kwartaal van 2016 bereikt de weigeringsgraad zijn laagste niveau (in vergelijking met alle eerste kwartalen) sinds de start van de metingen in 2009.

Dit laat vermoeden dat de ondernemers hun kredietdossiers goed blijven onderbouwen, wat de banken toelaat zich flexibel op te stellen in het toestaan van krediet.

Ook uit de trimestriële enquête bij de ondernemingen naar de kredietvoorwaarden, uitgevoerd door de de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de perceptie van de kredietbelemmering verder is verbeterd.

Alle ondernemingen (klein, middelgroot, groot en zeer groot) melden een versoepeling van de kredietvoorwaarden.

Lage rentevoet ondersteunt kredietverlening

Volgens de NBB* is de gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten in maart 2016 verder gedaald tot 1,80%, een nieuw historisch laagtepunt. In december 2015 bedroeg de gemiddelde rente nog 1,91%.

De lage rente is te verklaren door een combinatie van een stabilisatie van de rente op nieuwe kortlopende kredieten (< 1 jaar) en een daling van de rente voor nieuwe kredieten op middellange en lange termijn (tussen 1 en 5 jaar en > dan 5 jaar).

Nog volgens de NBB zijn de rentetarieven op bankkredieten aan ondernemingen in België - in de meeste gevallen - ook voordeliger dan in de eurozone. Over de verschillende kredietcategoriëen valt het rentetarief in België gemiddeld zowat 0,50% lager uit dan in de eurozone.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail im@febelfin.be.

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden via de website www.financieringvanondernemingen.be.

 

* Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

Meer over: