Wanneer iemand overlijdt, weet de erfgenaam niet altijd waar de overledene een bankrekening of effecten had. Of bij welke bank hij een kluis huurde. De dienst Bankresearch van Febelfin laat dit opzoeken bij haar banken-leden. Ook OCMW’s kunnen een bankonderzoek aanvragen voor bejaarden of asielzoekers. 

Wie kan de dienst Bankresearch gebruiken?

De dienst Bankresearch kan gebruikt worden in verschillende situaties:

 1. In geval van een overlijden: je kan als notariscurator (bij een onbeheerde nalatenschap) of advocaat het bankonderzoek aanvragen in naam van de erfgenaam/erfgenamen.
 2. In geval van een voorlopige bewindvoering: je doet als voorlopig bewindvoerder de aanvraag.
 3. Voor een onderzoek naar bejaarden, asielzoekers, … Je doet als OCMW-secretaris de aanvraag.

   

Ook als particulier kan je een bankonderzoek aanvragen (als erfgenaam of voorlopig bewindvoerder). Daar vertellen we je meer over op onze pagina’s voor consumenten.

De opzoeking gaat terug tot 3 jaar voor het overlijden.

Bankresearch behandelt geen aanvragen die kaderen in een echtscheiding, moraliteitsonderzoek, faillissement of fraudezaak.

Deze dienst zoekt ook geen (levens)verzekeringscontracten op.

Hoe verloopt mijn aanvraag?

 1. Bankresearch behandelt je aanvraag en controleert of die volledig is. Je krijgt een ontvangstbevestiging met de vraag om 151,25 euro (125 euro + 21% BTW) over te maken. 
 2. Zodra wij de betaling ontvangen, sturen wij je aanvraag de eerstvolgende donderdag door naar onze banken-leden.
 3. Onze leden verwerken je aanvraag binnen de 15 werkdagen. Dat is vanaf de dag waarop Febelfin de vraag naar hen stuurt.
 4. Krijg je antwoord van één of meerdere van onze banken-leden, dan wordt daarin bevestigd dat er een relatie is / was tussen “bank X en klant Y”. Je vindt er ook de contactgegevens van de persoon of dienst bij wie je terechtkan voor meer info.
 5. Indien je binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt van onze banken-leden, mag je veronderstellen dat het antwoord negatief is.

Welke informatie heeft Bankresearch nodig?

Bankresearch heeft zowel informatie over jou nodig als over de persoon die je wil laten onderzoeken.

#1 Welke info heeft Bankresearch over jou nodig?

 • je postadres
 • je e-mailadres (een belnot adres als je een notaris bent)
 • BTW-nummer indien je dit hebt

#2 Welke info heeft Bankresearch nodig over de persoon die je wil laten onderzoeken?

 • als de persoon overleden is:
  • naam, voornaam en adres
  • geboorteplaats en geboortedatum
  • plaats en datum van overlijden
  • een kopie van de officiële overlijdensakte
  • bewijs van de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag indient (erfgenaam): akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging 
  • een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de erfgenaam
  • een volmacht van de erfgenaam
  • alle informatie die de zoekactie efficiënter maakt: burgerlijke staat, rijksregisternummer, …
  • als je een curator bent: kopie van het volledige vonnis van de aanstelling tot curator
 • als de persoon naar wie je onderzoek doet nog leeft:
  • naam, voornaam en adres
  • geboorteplaats en geboortedatum
  • alle informatie die de zoekactie efficiënter maakt: burgerlijke staat, rijksregisternummer …
  • als je een voorlopige bewindvoerder bent: kopie van het volledige vonnis van de aanstelling tot voorlopig bewindvoerder
  • als je een OCMW-secretaris bent: volmacht van de te onderzoeken persoon met gelegaliseerde handtekening + kopie van de indentiteitskaart van de te onderzoeken persoon

Als je als particulier een bankonderzoek aanvraagt, dan is er andere info nodig. Wij leggen je op onze pagina’s voor consumenten uit wat dat dan is.

Hoe contacteer ik Bankresearch?

Je contacteert Bankresearch:

Lees hier de wettelijke bepalingen over de dienst Bankresearch toon minder info

En dan nu de kleine lettertjes

Bankresearch tracht de aanvraag aan een maximaal aantal van haar leden te bezorgen maar kan niet garanderen dat alle leden de aanvraag ook daadwerkelijk ontvangen.

Febelfin heeft zelf geen toegang tot de gevraagde informatie of de wijze waarop de banken de aanvraag opvolgen.

Febelfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankonderzoek door de betrokken banken. 

De kost van 151,25 euro dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord of iemand al dan niet een klantrelatie had met een bank. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

Als je een bankonderzoek aanvraagt, zal Febelfin je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de hierboven beschreven procedure.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van je rechten.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie van haar leden.