Door wie wordt Febelfin bestuurd?

Johan Thijs (KBC Groep) is voorzitter van Febelfin.

Karel Baert (Chief Executive Officer) en Wien De Geyter (Secretary General) staan in voor het dagelijks bestuur.

De beslissingen binnen de Federatie worden genomen door de Raad van Bestuur en het Executive Committee van Febelfin en de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB).  Beide raden hebben een strategisch sturende rol en hebben beslissingsbevoegdheid. Zij vergaderen 4 x per jaar of bij een dringende aangelegenheid.

Het Executive Committee voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit, doet toezicht op de goede werking van Febelfin en voert de taken uit die de raad van bestuur aan hem delegeert. 

De dagelijkse werkzaamheden van Febelfin zijn verspreid over de Business & Support Lines, elk met een eigen verantwoordelijke.

De werking van Febelfin anders weergegeven