4 min leestijd

Europese bedrijven zijn verplicht om hun begunstigden op te geven in een centraal register. Hiermee helpen ze terrorismefinanciering en witwaspraktijken bestrijden. Dankzij het register kunnen banken bijvoorbeeld gemakkelijker controleren of geld afkomstig is van criminelen. Sinds de lancering eind 2018 registreerden zo’n half miljoen bedrijven hun begunstigden.

1 op 5 deed dat nog niet. Ben jij één van hen? Maak er dan zo snel mogelijk werk van want de registratieperiode liep eigenlijk tot 31 december 2019. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

witwassen

Waarom is een centraal register voor begunstigden belangrijk?

Criminelen en terroristen verschuilen zich soms achter vennootschappen, vzw’s en stichtingen om geld wit te wassen of naar terroristische organisaties te versluizen. Het centraal register voor uiteindelijke begunstigden (ook wel UBO-register genoemd) vormt een belangrijke schakel in de strijd hiertegen.

Als banken vermoeden dat er verdachte transacties gebeuren op de rekening van een bedrijf, geven ze dat door aan het parket. Daarbij kijken ze ook naar de begunstigden van de betalingen. Dat is op zich niet nieuw. Al voor de lancering van het register in 2018 identificeerden banken de uiteindelijke begunstigden van hun klanten.

Maar tot dan deden ze dat alleen voor hun eigen klanten. Dankzij het centrale karakter van het register kunnen verdachte transacties vandaag een stuk gemakkelijk en sneller worden opgespoord.

Welke gegevens worden bijgehouden in het register?

In het register worden o.a.  de naam, de geboortedatum, de nationaliteit en het adres bijgehouden van de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap, vereniging, stichting of trust.

Moeten de uiteindelijke begunstigden van mijn bedrijf ook geregistreerd worden?

De registratie in het UBO-register is verplicht voor alle Belgische vennootschappen maar ook voor vzw’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare entiteiten. Valt jouw onderneming onder één van deze categorieën, dan moeten de uiteindelijke begunstigden van jouw onderneming ook geregistreerd worden.

Wie als uiteindelijke begunstigde moet geregistreerd worden, is afhankelijk van de juridische entiteit waaraan die verbonden is. Heel eenvoudig gesteld zijn de uiteindelijke begunstigden de natuurlijke personen die controle uitoefenen over de onderneming (bv. als aandeelhouder met een belang van minstens 25%). 

Ook latere wijzigingen, bijvoorbeeld nieuwe begunstigden na een verkoop van aandelen, moet de onderneming laten opnemen in het register.

Wat gebeurt er als de uiteindelijke begunstigden van mijn bedrijf niet worden geregistreerd?

Als het management de uiteindelijke begunstigden van het bedrijf niet registreert, riskeert het een boete van 250 tot 50.000 euro.

Wie kan het register inkijken?

Het UBO-register wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het staat open voor de fiscus en privé-instellingen, die er informatie kunnen raadplegen in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De banken vallen daaronder maar bijvoorbeeld ook boekhouders.

Ook burgers kunnen het register inkijken. Wel hebben ze slechts beperkt toegang, uit respect voor de privacy van de personen in het register.

Waar kunnen uiteindelijke begunstigden geregistreerd worden?

Je vindt alle informatie via https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register. Via de MyMINFIN applicatie op die pagina kan je de uiteindelijke begunstigden van jouw onderneming in het UBO-register laten opnemen.

go to top