4 min leestijd
child holding leafs

In 2019 werd er een kwaliteitsnorm en een label voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten ontwikkeld. Dat gebeurde op initiatief van Febelfin en in overleg met een diverse groep van financiële en maatschappelijke stakeholders De kwaliteitsnorm is bedoeld om het niveau van maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten kwalitatief en kwantitatief te verhogen en om de principes ervan uit te breiden naar traditionele financiële producten.

De kwaliteitsnorm is een normatief kader dat de criteria bepaalt waaraan een product waarvan men beweert dat het duurzaam is ten minste moet voldoen. De minimumcriteria hebben betrekking op de ESG due diligence-processen, het duurzaamheidsbeleid, de selectiecriteria, de uitsluiting van schadelijke activiteiten en transparantie.

De eerste ‘Towards Sustainability’-labels werden in november 2019 door het onafhankelijke labelbureau CLA (Central Labelling Agency) toegekend aan producten die voldoen aan de kwaliteitsnorm.

Sindsdien hebben al meer dan 460 producten het label gekregen, waaronder beleggingsfondsen, indexproducten, verzekeringsfondsen en spaarproducten. Het gaat om een bedrag van meer dan 230 miljard euro dat wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm.

Meer dan 70 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability-initiatief. Het is daarmee het uitgebreidste en meest inclusieve labelling­initiatief voor financiële producten in Europa.

De kwaliteitsnorm: een continu proces

De kwaliteitsnorm die wordt vertegenwoordigd door het Towards Sustainability-label is een dynamisch proces dat bijgewerkt wordt. De norm mag niet statisch zijn, hij moet kunnen evolueren om te blijven overeenstemmen met de verwachtingen van consumenten, de behoeften van de maatschappij, het wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van gegevens en nieuwe regelgevingsinitiatieven zoals de duurzaamheidstaxonomie van de Europese Commissie.

Daarom wordt de kwaliteitsnorm om de twee jaar herzien. Het herzieningsproces biedt alle relevante stakeholders, zowel de financiële als de niet-financiële, de kans om hun mening te geven over de richting waarin de kwaliteitsnorm moet evolueren.

Lancering van een openbare raadpleging

Om het herzieningsproces zo goed mogelijk uit te voeren, heeft het onafhankelijke labelbureau CLA een openbare raadpleging gelanceerd die openstaat voor iedereen.

Respondenten worden gevraagd om hun feedback en antwoorden op de enquêtevragen vóór 1 november 2020 te sturen naar info@towardssustainability.be.

Op basis van onder meer de ontvangen feedback zal er in januari 2021 een bijgewerkte versie van de kwaliteitsnorm worden opgesteld.

go to top