2 min leestijd

Deze namiddag (11/01) vond een gedachtewisseling plaats tussen de vice-eersteminister en vertegenwoordigers van de Belgische financiële sector (Febelfin).

Naast het probleem van phishing waarmee de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd, werd gesproken over de toenemende digitalisering van de bankdiensten en het probleem van de digitale kloof. Ook concrete manieren om de digitale transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de meest kwetsbaren kwamen aan bod.

Zoals alle aspecten van ons leven zijn ook bankdiensten in toenemende mate digitaal, in een context die nog wordt versterkt door de gezondheidscrisis.

"Geconfronteerd met deze realiteit moeten we er samen over waken dat de bankdiensten vlot toegankelijk zijn voor iedereen", legde Pierre-Yves Dermagne uit tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van Febelfin. "Er is bijzondere aandacht voor mensen die het slachtoffer worden van de digitale kloof.”

Karel Baert, CEO van Febelfin, herinnert eraan dat "overheden en banken er een gemeenschappelijk belang bij hebben dat iedereen kan rekenen op toegankelijke en veilige bankdiensten. We werken hier al enkele jaren aan en zullen onze inspanningen op dat vlak samen met de minister van Economie intensifiëren".

Er worden verschillende initiatieven genomen door de banken en de financiële sector. Zowel de minister van Economische Zaken als de vertegenwoordigers van de sector zijn het erover eens dat dit in een bredere context moet worden geplaatst om de kwestie van de digitalisering en de digitale kloof beter te kunnen aanpakken.

Er zullen vergaderingen worden gepland om de komende maanden, conform het regeringsakkoord, concrete vooruitgang te boeken in het dichten van de digitale kloof, de bescherming van de consument en het herstel van onze economie

Overheden en banken hebben er een gemeenschappelijk belang bij dat iedereen kan rekenen op toegankelijke en veilige bankdiensten.
Karel Baert
CEO Febelfin
Alle persberichten