2 min leestijd

Febelfin heeft vandaag tijdens haar Raad van Bestuur een charter rond genderdiversiteit ondertekend. De doelstelling is om gelijke en eerlijke jobkansen te bieden aan zowel mannen als vrouwen in de financiële sector. Het charter is een belangrijke, eerste stap naar meer genderevenwicht. De komende maanden wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van het charter. 

Hoewel 51% van de werknemers binnen de banken een vrouw is, groeien zij moeilijk door naar een leidinggevende positie: slechts 25% van dergelijke functies wordt door een vrouw bekleed. In de raden van bestuur loopt dit aantal verder terug naar 1 op 5.

Het charter is een belangrijke stap om deze cijfers een halt toe te roepen en vrouwen vlotter hun weg te laten vinden naar een leidinggevende positie binnen de financiële sector.

Samen met Women in Finance zal Febelfin de komende maanden meer concrete doelstellingen uitwerken. Deze zullen later op het jaar voorgesteld worden tijdens een evenement.

Een (ongeveer) 25-koppige groep van organisaties uit - onder meer - de brede financiële sector.

Alle persberichten