6 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in oktober 2019 met bijna 56% ten opzichte van oktober 2018. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens bijna 58% hoger.  De aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen is hiervan ongetwijfeld de oorzaak.

In oktober 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten met bijna 18,5%. In bedrag is eveneens iets meer dan 14,5% meer krediet verleend dan in oktober 2018.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Evolutie kredietaanvragen

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2019 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 56% in vergelijking met oktober 2018. In bedrag was er eveneens een stijging met bijna 58% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+44%), voor de bouw van een woning (+102%), voor de verbouwing van een woning (+77%), voor de aankoop met renovatie (+24%) en voor andere onroerende doeleinden (+20%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+74%) kende een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2019 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 18,5% hoger dan in oktober 2018. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens met iets meer dan 14,5%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich eveneens voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+8%), voor de bouw van een woning (+15%), voor de verbouwing van een woning (+38%), voor de aankoop met verbouwing (+20%) en voor externe herfinancieringen (+51%).

Alle persberichten