3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in mei 2020 met bijna 36% ten opzichte van mei 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens 30% lager. 

In mei 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met iets meer dan 9%. In bedrag is evenwel slechts ongeveer 1% minder krediet verleend dan in mei 2019.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Evolutie kredietaanvragen

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 36% in vergelijking met mei 2019. In bedrag was er eveneens een daling met 30% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-42%), voor de bouw van een woning (-31%), voor de verbouwing van een woning (-28,5%), voor de aankoop met renovatie (-32,5%) en voor andere onroerende doeleinden  (-38%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-24,5%) kende een daling.

Evolutie verstrekte kredieten

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 9% lager dan in mei 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde slechts licht, met bijna 1%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-15%), voor de bouw van een woning (-14%), voor de aankoop met verbouwing (-3,5%) en voor de verbouwing van een woning (-11%). Enkel de externe herfinancieringen (+27%) kenden een stijging.

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.

Alle persberichten