3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in mei 2019 met 17% ten opzichte van mei 2018. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens 17% hoger.  In mei 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten met 14%. In bedrag is 18% meer krediet verleend dan in mei 2018.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

evolutie kredietaanvragen mei 2019

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2019 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met 17% in vergelijking met mei 2018. In bedrag was er eveneens een stijging met 17% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+11%), voor de bouw van een woning (+9,5%), voor de verbouwing van een woning (+24,5%), voor de aankoop met renovatie (+23,5%) en voor andere onroerende doeleinden (+58%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+26%) kende een stijging.

evolutie kredietproductie mei 2019

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2019 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten 14% hoger dan in mei 2018. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met ongeveer 18%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op omzeggens alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+17%), voor de verbouwing van een woning (+7%), voor de aankoop met verbouwing (+35%) en voor externe herfinancieringen (+28%). Enkel het aantal kredieten voor de bouw van een woning kende een lichte daling (-0,5%).

Alle persberichten