4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in augustus 2021 met ongeveer 17% ten opzichte van augustus 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag bijna 13% lager. 

In augustus 2021 steeg het aantal verstrekte kredieten evenwel met ongeveer 23%. In bedrag werd bijna 38% meer krediet verleend dan in augustus 2020.

Deze groeicijfers vinden hun verklaring in het feit dat de cijfers van de verstrekte kredieten in augustus 2020 nog laag waren ingevolge de covid-19-pandemie en de ermee gepaard gaande lockdown van het voorjaar. Ten opzichte van augustus 2019 was er een status quo van het aantal verstrekte kredieten met -0,5% (maar wel +16% in overeenstemmend bedrag).

De aanvragen kenden in juli en augustus 2020 een sterke stijging omdat na de lockdown bezoeken aan vastgoed opnieuw mogelijk werden en tot een verhoogd aantal kredietaanvragen leidden.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

evolutie_kredietaanvragen

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2021 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 17% in vergelijking met augustus 2020. In bedrag was er een daling met bijna 13% ten opzichte van vorig jaar.

De aanvragen kenden in juli en augustus 2020 een sterke stijging omdat na de lockdown bezoeken aan vastgoed opnieuw mogelijk werden en tot een verhoogd aantal kredietaanvragen leidden.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (-15,5%), voor de verbouwing van een woning (-15%) en de aankoop met renovatie (-5,5%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-34,5%) kende een daling. Enkel het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning steeg licht (+1%).

evolutie_verstrekte_kredieten

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 23% hoger dan in augustus 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag steeg met bijna 38%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+30%), voor de bouw van een woning (+59%), voor de verbouwing van een woning (+12%) en voor de aankoop met verbouwing (+30,5%).  Ook de externe herfinancieringen (+4%) kenden een stijging.

Alle persberichten