2 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in april 2020 met bijna 40% ten opzichte van april 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens 37% lager.  In april 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met bijna 44%. In bedrag is eveneens bijna 43% minder krediet verleend dan in april 2019. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

kredietaanvragen hypothecair krediet april 2020

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 40% in vergelijking met april 2019. In bedrag was er eveneens een daling met 37% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-50%), voor de bouw van een woning (-34,5%), voor de verbouwing van een woning (-31%), voor de aankoop met renovatie (-39%) en voor andere onroerende doeleinden  (-38%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-17,5%) kende een daling.

verstrekte hypothecaire kredieten april 2020

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 44% lager dan in april 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens met bijna 43%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-49%), voor de bouw van een woning (-58%), voor de aankoop met verbouwing (-36,5%) en voor de verbouwing van een woning (-42%). Ook de externe herfinancieringen (-22%) kenden een daling.

Alle persberichten