6 min leestijd
Evolutie aantal ATM-afhalingen

Digitaal betalen zet opmars verder

We zien dat de Belg sinds de coronacrisis zijn betaalgedrag heeft aangepast en steeds vaker digitaal betaalt. Alles lijkt erop te wijzen dat de Belg vandaag vaker de kaart bovenhaalt dan dat hij of zij met cash betaalt.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben handelaars en banken dan ook gensensibiliseerd om zo veel mogelijk digitaal te betalen. Betalen met de kaart en de smartphone is dan ook een uiterst veilige en hygiënische manier om aankopen af te rekenen, en al helemaal als het contactloos gebeurt.

Het aantal kaartbetalingen op weekbasis ligt nu iets hoger vergeleken met februari (periode voor de lockdown). Het aantal ATM cashafhalingen daarentegen ligt beduidend lager dan het niveau van voor de lockdown.

Febelfin roept alvast op om zo veel mogelijk digitaal (via de kaart en de smartphone) te blijven betalen.

Evolutie contactloze betalingen

Bijna 4 op 10 kaartbetalingen gebeurt contactloos

Ook het contactloos betalen zit steeds meer in de lift. Vandaag gebeuren bijna 4 op 10 (39%) kaartbetalingen contactloos. Dat is meer dan een verdubbeling sinds februari 2020, toen betaalde de Belg slechts in 16% van de gevallen contactloos.

Febelfin en de handelaars wensen nogmaals de aandacht te vestigen dat contactloos betalen met de kaart ook kan voor een bedrag hoger dan 50 EUR. In dat geval moet enkel een pincode worden ingetoetst.  

Gezinnen en ondernemingen doen beroep op bancaire steun

De banken blijven consumenten, bedrijven en zelfstandigen die onder financiële druk staan door de coronacrisis volop ondersteunen.

Sinds 31 maart 2020 verleenden ze 121.453 betalingsuitstellen aan particulieren voor hun hypothecair krediet. Het totale onderliggende kredietvolume bedraagt 12,7 miljard euro of gemiddeld 104.702 euro per krediet. 

Sinds 20 mei kunnen particulieren ook betalingsuitstel aanvragen voor hun consumentenkrediet. Een dergelijk uitstel werd 7.063 keer verleend voor een onderliggend kredietvolume van 146 miljoen  euro.

Wat bedrijven betreft, verleenden de banken sinds 31 maart 137.211 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 23,6 miljard euro of gemiddeld 172.304 euro per krediet. Meer dan 80% van het aantal betalingsuitstellen wordt toegekend aan kmo’s en zelfstandigen.

Burgers en bedrijven wordt ook de mogelijkheid geboden om verlenging aan te vragen voor hun betalingsuitstel voor hun krediet, indien zij nog steeds aan de voorwaarden voldoen bij de aanvraag tot verlenging. De periode om verlenging aan te vragen loopt bijna af. Wie verlenging wenst aan te vragen dient de aanvraag in te dienen bij de bank voor uiterlijk 20 september 2020.

Wie financiële problemen kent door de coronacrisis, wordt gevraagd zo snel mogelijk contact opnemen met zijn of haar bank. Via deze link zijn de verschillende contactpunten bij de banken terug te vinden.

Ook Febelfin heeft een eigen contactpunt voor algemene vragen over het betalingsuitstel of eventuele vragen bij het antwoord van de eigen bank. Meer info is hier terug te vinden.

Deze cijfers zijn ook terug te vinden in de coronamonitor.

Alle persberichten