3 min leestijd

Wetsvoorstel betalingsuitstel consumentenkrediet goedgekeurd

  • Na betalingsuitstel voor hypothecair krediet en ondernemingskrediet wordt nu ook betalingsuitstel voor consumentenkrediet mogelijk.
  • Het parlement keurde vandaag het wetsvoorstel goed.
  • Consumenten kunnen betalingsuitstel verkrijgen voor maximaal drie maanden. Die termijn kan wel verlengd worden met nog eens drie maanden.
  • Betalingsuitstel voor consumentenkrediet kan opgenomen worden zonder dossier- of administratiekosten. Wel zijn intresten verschuldigd voor de uitstelperiode.
Als financiële sector delen we de bezorgdheid van politici om op gepaste wijze, en dus via evenwichtige wetgeving, tegemoet te komen aan de vraag van burgers die het financieel moeilijk hebben. De banken / kredietgevers bereiden zich zo goed mogelijk voor om de maatregel snel in de praktijk om te zetten nu alle details gestemd zijn. Dat is ten vroegste volgende week. Pas vanaf dan zal het zinvol zijn om contact op te nemen met uw bank of kredietgever.
Karel Baert
CEO Febelfin

Consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling.

Nu zullen consumenten ook een betalingsuitstel kunnen aanvragen voor pakweg hun autolening of de afbetaling van hun zonnepanelen. De Commissie Economie van de Kamer keurde daarvoor reeds een wetsvoorstel goed. Vandaag stemde de plenaire vergadering finaal over de tekst.

De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (hij / zij is bv. tijdelijk technisch werkloos, zijn / haar bedrijf is gesloten,  …);
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 april 2020;
  • beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.

Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als interesten en kan gedurende maximaal 3 maanden opgenomen worden. Deze termijn kan bijkomend één maal verlengd worden met nogmaals maximum 3 maanden.

Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen.

Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. Wel zijn er interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze worden verrekend op het einde van het krediet of worden verspreid over de resterende maanden.

Alle persberichten