5 min leestijd
miniature_yellow_car_consumer_credit
  • Nadat het opnieuw mogelijk is gemaakt om betalingsuitstel voor hypothecair krediet aan te vragen in de eerste maanden van 2021, is het nu ook opnieuw mogelijk betalingsuitstel aan te vragen voor consumentenkredieten.
  • Consumenten kunnen betalingsuitstel aanvragen vanaf 1 februari tot en met eind maart 2021. Dit voor een periode van maximum 3 maanden. Het betalingsuitstel kan maximaal tot eind juni lopen. Het betalingsuitstel heeft zowel betrekking op kapitaal als interesten.
  • De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.
  • Belangrijke voorwaarde: het totaal toegekende betalingsuitstel (het toegekende in 2020 en het nieuwe betalingsuitstel in 2021) mag in totaal maximaal 9 maanden bedragen.
  • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Ook de interesten blijven verschuldigd tijdens de periode van het uitstel, en worden nadien verrekend.

Consumenten die blijvend financiële moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, kunnen opnieuw tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling.

De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet aan volgende voorwaarden voldoen. De kredietnemer:

  • lijdt aan inkomensverlies door de coronacrisis (bv. tijdelijke technisch werkloosheid, ziekte, etc.),
  • vraagt zelf om uitstel van terugbetaling van het krediet,
  • ging zijn/haar krediet aan voor 1 mei 2020,
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1 januari 2021.

Verlenging van max. 3 maanden mogelijk

Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel uitstel van kapitaal en interesten. Het kan maximum drie maanden opgenomen worden, en uiterlijk lopen tot eind juni 2021. Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden vanaf februari tot en met eind maart. Een voorbeeld: een aanvraag ingediend en goedgekeurd eind februari, loopt voor de maanden maart, april en mei.  

Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen. Er zullen geen dossier- of administratiekosten worden aangerekend. Wel blijft de consument de interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze zullen worden verrekend en verspreid over de resterende maanden.

Belangrijk: de betalingsuitstellen toegestaan in het kader van de eerste en de tweede regeling mogen samen nooit meer dan 9 maanden betreffen. Heb je in totaal 9 maanden betalingsuitstel verkregen voor je consumentenkrediet? Dan kom je hier niet meer voor in aanmerking. Febelfin raadt diegenen dan ook aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bankier om samen naar een  oplossing op maat te zoeken.

Timing

In de loop van volgende dagen zullen de banken starten met het aanbieden van betalingsuitstel voor consumentenkrediet. Consumenten houden dus best de website van hun bank in het oog.

De aanvraag voor betalingsuitstel moet op tijd worden ingediend: houd rekening met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Bijvoorbeeld : de aanvraag tot betalingsuitstel beginnend op 1 maart 2021 moet ten laatste op 19 februari 2021 worden ingediend.

De einddatum voor de toekenning van een betalingsuitstel is vastgelegd op 31 maart 2021. De aanvraag moet  bijgevolg ten laatste worden ingediend op 21 maart 2021. Geen enkel toegestaan betalingsuitstel kan verder reiken dan einde juni.

Particulieren die nog met bijkomende vragen zitten over dit betalingsuitstel voor consumentenkrediet, verwijzen wij graag door naar de Q&A op de Febelfin website. U kan met uw vragen ook steeds bij ons terecht via corona@febelfin.be.

Alle persberichten