2 min leestijd

Uitstel van betaling voor hypothecaire kredieten zonder kosten is mogelijkheid

De preventieve maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben soms verregaande financiële gevolgen voor de Belgische burger. Heel wat mensen dreigen hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen loon. De financiële sector leeft mee met zijn klanten en is bekommerd om hun financiële situatie in deze ongeziene en moeilijke tijden.

Hij roept iedereen die het door de gevolgen van het coronavirus financieel moeilijk heeft – of dreigt te hebben - dan ook op om met zijn bankier te praten. En dit zo snel mogelijk, voor de financiële problemen onoverkoombaar zijn.

De banken zullen voor iedereen apart kijken wat de beste oplossing is. In sommige gevallen zal dat een uitstel van betaling van het hypothecair krediet zijn. De banken zijn in deze dossiers bereid tot een dergelijk uitstel en zullen hiervoor geen dossierkosten aanrekenen.

In deze moeilijke tijden wil de Belgische financiële sector zijn klanten maximaal bijstaan. Uiteraard moet dit gebeuren in overleg met de verschillende instanties en binnen de kaders die aan de banken werden opgelegd om zelf niet in de problemen te geraken.

In het kort: Wie financiële problemen heeft: ga zo snel mogelijk praten met je eigen bankier. Wacht niet tot de problemen te ernstig zijn. Door te anticiperen kan je erger voorkomen. Je bankier zal samen met jou kijken welke mogelijkheden er zijn.

De meeste banken werken momenteel op afspraak op weekdagen tussen 9 en 12u. Neem contact op met je kantoor via telefoon of chat.

Alle persberichten