Ook vluchtelingen en asielzoekers hebben toegang tot de basisbankdienst

Een bankrekening maakt voor de burger onmiskenbaar deel uit van zijn dagelijkse leven. Via zijn rekening kan hij facturen betalen door middel van een overschrijving, zijn salaris of kinderbijslag ontvangen, huurgeld storten, ...

Net omdat een bankrekening een onmisbaar instrument is om in de samenleving te kunnen functioneren, heeft iedereen recht op een basisbankdienst. Dankzij die dienst kan voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank worden geopend voor de uitvoering van diverse bankverrichtingen.

Uiteraard kunnen ook vluchtelingen en asielzoekers gebruik maken van de basisbankdienst. De dienst is immers een essentieel hulpmiddel tot financiële inclusie en sociale integratie.

Vanop het terrein uiten ngo’s en hulporganisaties echter hun bezorgdheid omtrent bepaalde onduidelijkheden in verband met de basisbankdienst voor asielzoekers en vluchtelingen.

Febelfin heeft daarom, in overleg met haar leden, de toezichthouder en het Agentschap Integratie en Inburgering, een lijst van FAQ opgesteld die een leidraad biedt bij het aanbod van de basisbankdienst aan vluchtelingen en asielzoekers.

U kunt de lijst met de FAQ hier consulteren.

De bijdrage van Febelfin in de VBO-Task Force Vluchtelingencrisis

In september 2015 richtte het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Task Force Vluchtelingencrisis op. Die Task Force bestaat uit VBO-sectorfederaties, waaronder Febelfin, overheidsorganen en hulporganisaties.

De Task Force heeft tot doel een geëngageerde en tegelijk realistische en haalbare bijdrage van het bedrijfsleven voor een oplossing van het vluchtelingenprobleem uit te werken.

De werkzaamheden van de Task Force zijn verdeeld over een aantal clusterwerkgroepen. Febelfin coördineert enkele van die werkgroepen.

De lijst met FAQ over de basisbankdienst is een van de concrete verwezenlijkingen van de Task Force.