Heel wat inspiratie, leuke weetjes en de beste financiële tips!

Mis geen enkel Febelfin artikel en schrijf je voor onze nieuwsbrief.

Meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens? toon minder info

De persoonsgegevens die u verstrekt via deze inschrijvingspagina worden door Febelfin verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming die u daartoe geeft als gevolg van uw inschrijving. U heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven. 

 Mits uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om u andere vergelijkbare informatie te bezorgen en u op de hoogte te houden van andere activiteiten van Febelfin. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te informeren over de activiteiten van Febelfin, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor financiële instellingen en over evenementen georganiseerd binnen de sector.  

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking, zolang u zich niet heeft uitgeschreven om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen of uw toestemming heeft ingetrokken om over andere activiteiten te worden geïnformeerd. 

 U heeft Het recht om op elk ogenblik u uit te schrijven of uw toestemming om te worden geïnformeerd in te trekken. Daartoe volstaat het een bericht in die zin te sturen via Febelfin-net of uw toestemming in te trekken via uw profielpagina op Febelfin-net. 

 U kan steeds onze privacyverklaring nalezen. Hierin vindt u meer gedetailleerde informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten. 

 Bent u het niet eens over de manier waarop Febelfin uw persoonsgegevens verwerkt, kan u zich altijd wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, mailadres contact@apd-gba.be en telefoon +32 (0)2 274 48 00 en +32 (0)2 274 48 35).”