Nieuws

 • 23 januari 2018

  Op donderdag 18 januari organiseerde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de studiedag Meer geld voor minder koolstof. De studiedag kaderde in de seminariereeks van de FRDO over de financiering van de omschakeling naar een koolstofarme maatschappij. De rode draad was de rol van de financiële sector en hoe de banken kunnen meewerken aan de klimaatdoelstellingen. 

 • 11 december 2017

  Vandaag en morgen vindt de One Planet Summit plaats in Parijs. Twee jaar na het akkoord van Parijs in 2015 is het nu tijd om concreet uit te tekenen hoe de financiële sector zijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.

 • 15 november 2017

  Het initiatief Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) zet vandaag een volgende concrete stap voorwaarts met een tweede rondetafel in een reeks van nationale rondetafelgesprekken, waarbij dit keer de focus ligt op België. Het event, dat wordt georganiseerd in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), brengt experts samen uit de Belgische en Europese banksector, bouw, waarderingssector en engineering die sterk geïnteresseerd zijn in de energie-efficiëntie van gebouwen en de financiering ervan.

 • 19 oktober 2017

  Financiële instellingen zijn ideaal geplaatst om het voortouw te nemen op weg naar duurzame financiering en bij uitbreiding een duurzame economie, wordt in het rapport "New Pathways - Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe" geargumenteerd. Bedrijven en de maatschappij helpen zoeken naar oplossingen voor de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, dat moet centraal staan in het businessmodel van elke financiële instelling.

 • 17 oktober 2017

  Het financiële systeem in zijn geheel heeft onmiskenbaar een invloed op de duurzaamheid van de Europese economie. Die duurzaamheid heeft drie hoofdkenmerken die onderling samenhangen: het milieuaspect, het sociaal aspect en het economisch aspect.

 • 16 maart 2017

  De Febelfin website over duurzame financiële producten steekt sinds vandaag in een nieuw kleedje. Het resultaat: een nieuwe URL en een site die frisser oogt en een stuk overzichtelijker is.

 • 25 november 2016

  De gemiddelde Belg doet het niet onaardig op het gebied van financiële vaardigheid. Zo gaat 70% van de Belgen goed om met zijn geldzaken. Deze positieve score qua gedrag zet zich echter niet volledig door in financiële kennis en financiële attitude, blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. In tijden van verregaande digitalisering is financiële kennis bovendien steeds meer rechtstreeks gelinkt aan digitale kennis. Uit een studie van de Gezinsbond blijkt echter dat niet elke Belg digitaal en financieel vaardig is.

 • 17 oktober 2016

  Hoe groot kan de impact van wereldwijde financiële inclusie zijn? Op deze vraag tracht het McKinsey Global Institute in zijn laatste rapport een antwoord te vinden. Volgens de onderzoekers ligt de oplossing in de digitale revolutie: dankzij nieuwe technologieën kunnen financiële diensten goedkoper worden aangeboden. Hierdoor wordt niet alleen de financiële inclusie, maar ook de productiviteit van de economie gestimuleerd. 

 • 12 oktober 2016

  Zowat iedere financiële instelling is op de digitale trein gesprongen. Er wordt massaal geïnvesteerd en businessmodellen worden opgesteld, maar zijn die inspanningen wel diepgaand en breed genoeg? In de studie van IDC probeert men een inzicht krijgen in de manier waarop banken zich wereldwijd aanpassen aan de digitale transformatie.

 • 12 oktober 2016

  Onze samenleving boekte de afgelopen eeuwen een opmerkelijke vooruitgang: we beschikken over een goed onderwijssysteem, we worden allemaal ouder en hebben steeds meer toegang tot nieuwe technologieën. Helaas ging deze vooruitgang ook gepaard met negatieve gevolgen. Om deze negatieve gevolgen te counteren, werden door de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Ook de financiële sector bouwt mee aan een duurzame planeet en maatschappij.

Pagina's