Zoeken naar evenwicht is permanente opdracht

In 2015 is het een zevental jaar geleden dat de financiële crisis in alle hevigheid uitbrak. Vandaag kunnen we als een hervormde sector terugkijken op deze periode en opnieuw volop vooruit kijken naar de toekomst. Eén woord staat hierbij centraal: evenwicht.

De financiële sector stelt alles in het werk om een stabiele en duurzame sector te zijn ten dienste van de mens, de maatschappij en de economie. Het is echter ook belangrijk dat de sector als dusdanig gepercipieerd wordt. Net daarom is het nodig dat we de vinger aan de pols houden bij de burgers, politici, sociale partners, …

We willen ons opstellen als een partner die weet en aanvoelt wat er leeft in de onderbuik van de samenleving. Ooit heb ik spreekwoordelijk gezegd dat een goede bankier een koel hoofd en een warm hart heeft. Bankieren is een deel cijferwerk en nuchtere analyse maar we moeten als bankier trachten het verhaal achter die cijfers te zien.

Aandacht voor alle stakeholders

De financiële sector ziet zich vandaag geconfronteerd met een steeds mondiger wordende maatschappij waarvan de verwachtingen en vereisten meer uitgesproken zijn. Het is, als sector, dan ook een permanente uitdaging om er niet enkel te zijn voor de aandeelhouders maar voor alle stakeholders: de burgers, de politiek, de NGO’s, … En uiteraard voldoende oog en begrip te hebben voor de finaliteit van regelgeving en de opdracht van de toezichthouders.

Aandacht voor de digitale revolutie

De tijden waarin we vandaag leven, worden gekenmerkt door één van de grootste transformaties van de laatste decennia. De vraag naar een enkel fysieke aanwezigheid van het bankkantoor verschuift naar een bijkomende dimensie van een 24/24u en 7/7 dagen online dienstverlening. 

Deze digitale revolutie zal zowel het product- als dienstenaanbod van de sector grondig impacteren en een onomkeerbare wending met zich meebrengen voor de maatschappij en de economie. Het zoeken van een evenwicht tussen een fysieke en online invulling van bankieren is dan ook een historische uitdaging.

Als Febelfin proberen wij te fungeren als een bruggenbouwer tussen onze leden en de politieke wereld, de bredere maatschappij, … Wij trachten de verzuchtingen en noden van elke schakel binnen het verhaal een plaats te geven en met elkaar te verzoenen. Het spreekt voor zich dat onze rol van tussenpersoon steunt op de nodige diplomatie en een natuurlijk evenwicht beoogt zodat we voor ieder een partner kunnen zijn. Samen blijven wij bouwen aan de financiële sector van morgen!

Michel Vermaerke,

Gedelegeerd bestuurder Febelfin