Mate van krediettoegankelijkheid terug op pre-crisis niveau

26 september 2016

Resultaten Febelfin barometer krediet aan ondernemingen tweede kwartaal van 2016

De Belgische ondernemingen voelen zich steeds minder geremd in hun behoefte aan financiering. Gevraagd naar hun perceptie over de kredietfacilitering door de Belgische banken, geven de ondernemers aan dat de mate waarin ze makkelijk toegang krijgen tot een krediet zich weer op het punt van voor de crisis bevindt.

Binnen deze context zien we dat ondernemingen meer krediet vragen en bekomen. Dit toonde zich ook in het feit dat er eind juni 2016 net geen 137 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen in omloop was. Op jaarbasis betekent dit een toename van 3,8%.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

De positieve kredietcijfers worden mede in de hand gewerkt door de lage rentetarieven. Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juni 2016 verder daalde tot 1,70%.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “De driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin toont aan dat er in het tweede kwartaal van 2016 zeer weinig kredietaanvragen werden geweigerd. De Belgische ondernemingen geven ook aan zich steeds minder geremd te voelen in hun behoefte aan financiering. Binnen deze context zien we dat ondernemingen meer krediet vragen en bekomen. Dit resulteerde eind juni 2016 in een uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten van bijna 137 miljard EUR.”

Kredietportefeuille blijft op een hoog niveau

In april en mei 2016 steeg het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten tot een nieuwe recordhoogte van net geen 139 miljard EUR.

In juni 2016 liep dit bedrag met 2 miljard EUR terug tot bijna 137 miljard EUR. Dit is toe te schrijven aan het vervallen van korte termijn leningen in juni 2016 die in april en mei werden toegekend.

Wel blijft de omloop op een hoog niveau. Op jaarbasis (vergelijking juni 2015 met juni 2016) steeg het uitstaande bedrag met 3,8%.

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

In het tweede kwartaal van 2016 lag de weigeringsgraad op het op één na laagste niveau in vergelijking met alle kwartalen over alle jaren.

Dit laat vermoeden dat de ondernemers hun kredietdossiers goed blijven onderbouwen, wat de banken ook toelaat zich flexibel op te stellen in het toestaan van krediet.

De toegankelijkheid van kredieten wordt eveneens in de hand gewerkt door een verdere versoepeling van de kredietvoorwaarden bij de banken.

Uit de kwartaalenquête bij de ondernemingen naar de kredietvoorwaarden, uitgevoerd door de de Nationale Bank van België (NBB), blijkt dan ook dat de algemene perceptie van de kredietbelemmering verder is verbeterd.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

 

Een daling op deze grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Op de grafiek zien we dat de banken hun kredieten vanaf het eerste kwartaal van 2013 aanhoudend hebben versoepeld voor de ondernemingen.

In het tweede kwartaal van 2016 beschouwden 6,9% van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als ongunstig terwijl dit in het eerste kwartaal van 2013 nog 28,5% was.

Kredietverlening wordt nog steeds ondersteund door de lage rentetarieven

Volgens de NBB1 is de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juni 2016 gedaald tot 1,70%.

In juli 2016 daalde de gemiddelde rente op nieuwe bankkredieten zelfs verder tot 1,67%, een nieuw historisch laagtepunt.

In maart 2016 bedroeg de gemiddelde rente nog 1,80%.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Kredietvraag neemt verder toe in aantal en bedrag

Zowel het aantal als het bedrag van de aangevraagde kredieten blijft in het tweede kwartaal van 2016 verder stijgen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015.

In aantal valt een toename van 5,6% te noteren, de sterkste stijging sinds het begin van de metingen van de kredietbarometer. In bedrag bedraagt de stijging 5,3%.

Dat het bedrag in vergelijking met de voorgaande kwartalen minder sterk is gestegen dan het aantal kredietaanvragen houdt verband met het feit dat in het tweede kwartaal van 2016 geen uitzonderlijk omvangrijke kredieten werden aangevraagd, wat wel het geval was in de laatste kwartalen van 2015.

Kredietproductie blijft op peil

Het aantal verstrekte kredieten steeg 3,0% in het tweede kwartaal van 2016 in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In bedrag is er sprake van een stabilisering in het tweede kwartaal van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal van vorig jaar (-0,1%).

Het is de eerste keer sinds het vierde kwartaal van 2013 dat het bedrag niet stijgt. Dit doet ons vermoeden dat er geen uitzonderlijk omvangrijke kredieten meer werden toegekend in het tweede kwartaal van 2016, terwijl dit wel het geval was in het derde en vierde kwartaal van 2015.

Zetten we de kredietproductie af tegen de kredietvraag, dan kunnen we concluderen dat de productie (in bedrag) sinds 2013 altijd sterker is gestegen dan de aanvragen (in bedrag). In het tweede kwartaal van 2016 zien we echter het omgekeerde: de productie (in bedrag) stijgt  minder sterk dan de aanvragen (in bedrag).

De neerwaartse richting van beide curven in het tweede trimester van 2016 kan verklaard worden door het wegvallen van de - hierboven vermelde - uitzonderlijk omvangrijke kredieten.

Er bestaat geen echte één-op-één relatie tussen de vraag en de productie van krediet, onder meer door het tijdsverloop tussen de aanvraag en de toekenning van een krediet. Ook wanneer wordt vergeleken met een kwartaal waarin één of meerdere grote kredieten werden toegekend, kan dit een negatieve impact hebben op het groeicijfer van de kredietproductie.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail im@febelfin.be.

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.

 

1 Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

Meer over: