Johan Thijs aangesteld als nieuwe Febelfin voorzitter

17 februari 2017

De Raden van Bestuur van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) hebben vandaag tijdens een bestuursvergadering Johan Thijs benoemd als nieuwe Febelfin voorzitter.

Thijs volgt Rik Vandenberghe op, die sinds januari 2015 aan het hoofd stond van de sectorfederatie. Het mandaat van Johan Thijs als voorzitter van Febelfin gaat van start met onmiddellijke ingang op 17 februari 2017.

Jarenlange ervaring

Begin 2017 kondigde Rik Vandenberghe zijn ontslag aan als CEO van ING België, en dit per eind februari. Daarbij gaf hij eveneens aan zijn functie als voorzitter van Febelfin neer te zullen leggen. Febelfin wenst Rik Vandenberghe haar oprechte dank te betuigen voor zijn verbindende rol als voorzitter en zijn aangehouden inspanningen aan het hoofd van de federatie.

Vanaf 17 februari 2017 zal Johan Thijs de leiding over Febelfin in handen krijgen. Thijs kan buigen op een jarenlange ervaring in de financiële sector. Hij startte in 1988 bij de toenmalige verzekeringsmaatschappij ABB die na enkele fusies in 1998 zou overgaan in de KBC Bankverzekeringsholding. In 2006 trad hij toe tot het directiecomité van KBC België, in 2009 tot het directiecomité van KBC Groep. Sinds 2012 leidt hij de KBC Groep in goede banen als CEO. Daarnaast zetelt Johan Thijs reeds geruime tijd in de Raden van Bestuur van Febelfin en de BVB.

De Raden van Bestuur van Febelfin en de BVB betuigen het volste vertrouwen in hun nieuwe voorzitter en wensen hem veel succes bij de uitoefening van zijn functie aan het hoofd van de federatie.

Johan Thijs: “Samen met KBC ben ik verheugd en voel ik me vereerd dat Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen me hebben uitgenodigd om de komende 3 jaar het voorzitterschap waar te nemen. Ik kan bogen op mijn jarenlange ervaring als CEO van eerst KBC België en vervolgens KBC Groep, en kennis van het Europese en Internationale financiële landschap. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, zowel op economisch, technologisch als op wetgevend vlak, en hoe we daar als sector het best kunnen op inspelen. Ik hoop dat die ervaring, kennis en nieuwsgierigheid mij de nodige troeven geven om de Belgische financiële sector te adviseren en begeleiden in deze uitdagende maar boeiende tijden. Ik kijk dan ook uit naar een constructieve dialoog met de verschillende stakeholders omtrent de toekomst van de financiële sector."

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wien De Geyter, ad interim woordvoerster, via het centrale Febelfin persnummer 02 507 68 31 of via press@febelfin.be

Meer over: