Febelfin publiceert ieder jaar gegevens over de samenstelling van de banksector.

Meer bepaald gaat het om rangschikkingen van de in België gevestigde banken, die worden opgesteld aan de hand van verschillende criteria.