Sinds 1 september 2013 neemt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de rol van centrale depositaris van protesten over van de Nationale Bank van België.

Deze verandering heeft gevolgen voor de laattijdige betalingen van het handelspapier en voor de publicatie en de schrapping van de protesten.

Wet van 23 april 2013 tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie.