Gezonde en duurzame kredietverlening verder ondersteund door nieuwe maatregel

21 november 2017

Febelfin begrijpt voorgestelde maatregel en is vragende partij om verder flexibel en verantwoord krediet te kunnen blijven verlenen 

Febelfin heeft begrip voor de maatregelen die voorliggen met betrekking tot het aanhouden van extra kapitaalbuffers door de banken voor hun portefeuille van hypotheekleningen.

De maatregelen zijn tot stand gekomen, op vraag van de Europese macro-prudentiële toezichthouder, met als doel de stabiliteit van de financiële sector als geheel te ondersteunen. De overheden, in nauw overleg met de Europese toezichthouders, dienden een passend evenwicht te vinden tussen de verschillende essentiële doelstellingen, meer bepaald het garanderen van kredietverlening aan gezinnen, samen met het behouden en streven naar een gezonde en duurzame kredietmarkt. 

Febelfin vindt het goed dat de Nationale bank en de regering een kader vastleggen rond het verlenen van hypothecaire kredieten. Het versterkt de positie van België in Europa. Regels die op Belgisch niveau worden bepaald, kunnen het best streven naar voldoende ruimte om krediet te verlenen. Een maatregel opgelegd door de Europese toezichthouder dient vermeden te worden, aangezien dit mogelijks meer beperkend zou zijn en minder rekening zou kunnen houden met de specificiteiten van de Belgische vastgoedmarkt.

De sector vindt het essentieel om zijn taken als kredietverstrekker op alle vlakken correct te kunnen vervullen en te streven naar gezonde kredietverlening. Het essentiële criterium voor de toekenning van een hypothecair krediet blijft een analyse van de terugbetalingscapaciteit. Een voldoende terugbetalingscapaciteit is in het belang van alle partijen: kredietnemers, kredietgevers, overheden en de maatschappij in het algemeen.

Febelfin wacht meer details over de maatregel van de regering verder af, alvorens een grondige analyse te kunnen voeren. De sector staat steeds open voor dialoog, en beschouwt kredietverlening als één van haar kerntaken.

Meer over: