Evolutie hypothecair krediet mei 2018

06/07/2018

Het aantal kredietaanvragen bleef in mei 2018 omzeggens stabiel (-0,2%) ten opzichte van mei 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag ongeveer 3,5% hoger.  In mei 2018 daalde het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 6,5%. In bedrag is ongeveer 5,5% minder krediet verleend dan in mei 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).1

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2018 bleef het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet omzeggens stabiel (-0,2%) in vergelijking met mei 2017. In bedrag was er een stijging met ongeveer 3,5% ten opzichte van vorig jaar.

De (soms lichte) stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op vlak van de kredieten voor de aankoop van een woning (+0,16%) en de aankoop met renovatie (+8%), maar vooral ook het aantal externe herfinancieringen (+13%). Er waren minder kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-2,6%), voor de verbouwing van een woning (-3%), voor en de hypothecaire kredieten voor andere doeleinden (-22%).

Verstrekte hypothecaire kredieten 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor. 

In mei 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 6,5% lager dan in mei 2017.2 Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met ongeveer 5,5%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op omzeggens alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-6,8%), voor de bouw van een woning (-1%), voor de verbouwing van een woning (-6%), voor de aankoop met verbouwing (-2%) en voor externe herfinancieringen (-24%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

 Deze daling zou deels in verband kunnen gebracht worden met de aangekondigde daling van de registratierechten in Vlaanderen vanaf 1 juni 2018 (daling van 10% naar 7%, en in sommige gevallen zelfs slechts 6%)

Meer over: