Evolutie hypothecair krediet februari 2018

03/04/2018

Het aantal kredietaanvragen lag in februari 2018 ongeveer 12% hoger dan in februari 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 11% hoger. 

In februari 2018 werd er, in bedrag, ongeveer 9% minder krediet verleend dan in februari 2017. Het aantal verstrekte kredieten daalde met ongeveer 12%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).1

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 12% in vergelijking met februari 2017. Ook in bedrag was er een stijging met ongeveer 11% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (+14%), voor de bouw van een woning (+16%), voor de verbouwing van een woning (+9%), voor de aankoop met renovatie (+12,5%) en de hypothecaire kredieten voor andere doeleinden (+20%). Zelfs het aantal kredietaanvragen voor een externe herfinanciering ligt 3% hoger dan in februari vorig jaar.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 12% lager dan in februari 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met ongeveer 9%.

Enkel het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+1%) en voor andere doeleinden (+25%) kende een stijging. Op alle andere vlakken doet zich een daling voor : externe herfinancieringen (-50%), de kredieten voor de bouw van een woning (-12,5%), kredieten voor de verbouwing van een woning (-18%) en voor de aankoop met verbouwing (-8%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 - press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: