3 min leestijd

Bij kredietfraude lokken zogezegde kredietverstrekkers je met valse advertenties over kredieten tegen heel gunstige voorwaarden. Lijkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook zo. Wees dus op je hoede voor fake kredietadvertenties!

Kredieten

Hoe werkt kredietfraude?

De fraudeurs bieden je via een advertentie een krediet tegen zeer voordelige voorwaarden. De procedure om een krediet aan te vragen is heel simpel: je moet enkel op voorhand een bepaald bedrag storten. De reden? dat bedrag is zogezegd nodig om bepaalde kosten te dekken.

De oplichters verwijzen naar dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten of kosten voor verzekering tegen wanbetaling. Dat zijn fictieve kosten! Zodra je het gevraagde bedrag hebt gestort, verdwijnt de zogenaamde kredietverstrekker van de aardbol en ben je je centen kwijt.

Ga hier dus ook nooit op in. Wees wantrouwig als iemand je een heel gunstig krediet aanbiedt tegen prachtige voorwaarden, dit is hoogstwaarschijnlijk fake. Bv. Een heel grote lening tegen een uiterst lage rentevoet, of met buitengewoon lange terugbetalingstermijn.

Zou je deze lening niet krijgen bij een vergunde kredietgever? Let op: grote kans dat deze aanbieding dan ook fake is.

Enkele tips om kredietfraude tegen te gaan

 • Controleer altijd de identiteit van de aanbieder.
 • Vertrouw NOOIT een aanbieder die je niet duidelijk kan identificeren.
  • Als de onderneming buiten de EU is gevestigd, dan kunnen moeilijkheden ontstaan als je in een conflictsituatie terechtkomt en eventueel gerechtelijke stappen wilt ondernemen.
 • Wees op je hoede voor ‘cloned firms’: ondernemingen die zich uitgeven voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben.
  • Tip: door e-mailadressen of de contactgegevens van beide ondernemingen te vergelijken, kan je fraude op het spoor komen.
 • Pas op als je ongevraagd een krediet aangeboden krijgt via internet of sociale media.
 • Let op als je contactpersoon een e-mailadres gebruikt dat eindigt op @hotmail.com, @gmail.com en @outlook.com. Vergunde kredietgevers gebruiken in principe een professioneel e-mailadres.
 • Vraagt de kredietgever om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten voor je het krediet krijgt? Twijfelachtig. Achterdocht is op zijn plaats.
 • Vraagt de kredietgever om te betalen via een ‘cash mandaat’ ? Dat is een internationale overdracht van contanten. Via die betalingsmethode kan de ontvanger van het geld niet worden getraceerd. Op die manier blijven cybercriminelen buiten schot. Doe dit dus niet!

Vermoeden van kredietfraude, en wat nu?

Krijg je een aanbod waarvan je vermoedt dat het een poging tot oplichting is? Ben je slachtoffer van beleggings-of kredietfraude en weet je niet wat doen?

Neem meteen contact op met FSMA (+32(0)2 220 52 11) of via hun contactformulier.