8 min leestijd

Klik op de vraag om het antwoord te zien verschijnen.

Wat houdt het betalingsuitstel in?

  • Ondernemingen/organisaties kunnen voor bestaande kredieten betalingsuitstel van kapitaalaflossingen krijgen uiterlijk tot 31 december 2020. Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.
  • Een onderneming/organisatie die reeds een betalingsuitstel heeft gekregen (tot uiterlijk 31 oktober 2020), kan een verlenging van dat uitstel krijgen tot eind december 2020.

Welke ondernemingen / organisaties kunnen een beroep doen op het betalingsuitstel?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

Ik ben zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor het betalingsuitstel?

Ja, zelfstandigen komen ook in aanmerking. Natuurlijk zijn de maatregelen alleen bedoeld voor hun professionele activiteiten. Voor privéactiviteiten kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op de steunmaatregelen voor particulieren, op vlak van hypothecaire kredieten (zie de specifieke FAQ over dat onderwerp).

Kan een vzw ook een beroep doen op het betalingsuitstel?

Vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) behoren ook tot de doelgroep van het betalingsuitstel. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen / organisaties en zelfstandigen. 

Openbare overheden komen niet in aanmerking voor het betalingsuitstel.

Moet je een link kunnen aantonen met de crisis om van het betalingsuitstel te kunnen genieten?

Ja, het betalingsuitstel is bedoeld voor ondernemingen / organisaties die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft of zal hebben op de inkomsten van de onderneming / organisatie. Dat bewijs is eenvoudig te leveren voor ondernemingen / organisaties die hun activiteiten moeten opschorten of stopzetten of die (een deel van) hun personeel tijdelijk werkloos moeten maken.

Treden het betalingsuitstel en de verlenging ervan automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij de bank waar het krediet is aangegaan. De aanvragen kunnen gebeuren tot uiterlijk 20 september 2020.

Welke bewijzen moet een onderneming / organisatie voorleggen?

De onderneming / organisatie moet aantonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen door de coronacrisis), mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie betalingsuitstel of een verlenging daarvan te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen betalingsuitstel of een verlenging ervan weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de volwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen of de verlenging ervan.

Niet gevonden wat je zocht?