3 min leestijd

Personalisering en druk

Schuldeisers die overschrijvingen aanbieden, moeten rekening houden met enkele richtlijnen rond personalisering en het drukken van de overschrijvingsformulieren die ze naar hun klanten versturen. Het formaat en de kenmerken van een overschrijvingsformulier moeten strikt gerespecteerd worden.

Scanners van banken kunnen verkeerd gepersonaliseerde formulieren niet (meer) automatisch lezen. In zo'n geval zullen banken het formulier manueel verwerken, maar de kans bestaat ook dat het formulier wordt geweigerd en teruggestuurd naar de klant. Dat kan een vertraging van de betaling als gevolg hebben. 

Dat kan bijvoorbeeld een foutieve vermelding van het factuurbedrag in het vakje bestemd voor het bedrag van de overschrijving zijn. 

QR-code

Het is ook verboden om een QR-code op een overschrijvingsformulier te plaatsen, zelfs in een schijnbaar lege zone. Als leveranciers zo'n code willen gebruiken, dan moeten ze die op de begeleidende brief bij het overschrijvingsformulier plaatsen en niet op het formulier zelf.

De gestructureerde mededeling

Klanten die facturen krijgen met daarop een gestructureerde mededeling, moeten die opnemen in hun overschrijvingsopdrachten.

Op Europees niveau is er een gestructureerde mededeling uitgewerkt die maximum 25 alfanumerieke tekens telt met de volgende structuur : ‘RF’ gevolgd door een check digit bestaande uit 2 cijfers en maximum 21 alfanumerieke tekens.