3 min leestijd

Een Europese domiciliëring kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA-zone.

Je kan een domiciliëring gebruiken voor herhaalde betalingen (= een herhaalde  domiciliëring; bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) en voor een eenmalige betaling (= één enkele inning).

De domiciliëringsmandaten worden beheerd door de schuldeiser (niet door de bank).

Maatregelen voor de bescherming van consumenten

Er bestaan verschillende maatregelen om consumenten, die gebruik maken van domiciliëringen, te beschermen:

  • Je klant heeft niet alleen recht op terugbetaling, maar mag zelf ook het maximumbedrag en de maximumfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, ...) van zijn/ haar domiciliëringen bepalen.
  • Je klant mag ook zelf beslissen aan welke leveranciers hij/ zij toestemming geeft voor het innen van de domiciliëringen.

Sinds 1 februari 2014 beheren banken niet langer de domiciliëringsmandaten, maar wel de schuldeisers zelf.

Betalingen ontvangen of uitvoeren? Twee werkwijzen belicht

Uitvoeren van betalingen

Als je domiciliëringen gebruikt voor het uitvoeren van betalingen, hoef je niets te doen. Jouw leverancier doet al het nodige.

Innen van betalingen

Als je domiciliëringen gebruikt voor het innen van betalingen, moet je zelf de nodige stappen ondernemen:

  • Vraag aan je klant om een specifiek mandaat voor B2B-domiciliëringen te ondertekenen.
  • Vraag aan je klant om dat mandaat door zijn/haar bank te laten bevestigen. Zonder die bevestiging kan er geen inning plaatsvinden.

Vroegere DOM80-mandaten blijven geldig, maar je wordt wel de beheerder van de domiciliëringsmandaten. De werkwijze verschilt of je voor een Core-domiciliëring of een B2B-domiciliëring kiest.

Meer informatie?

Ondernemingen die meer informatie nodig hebben, nemen best rechtstreeks contact op met hun bank.