4 min leestijd

Zoals je hier kunt lezen, ontwikkelde Febelfin, in overleg met een diverse groep financiële en maatschappelijke stakeholders, een kwaliteitsnorm en een label voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten.

De norm wil het niveau van deze financiële producten zowel kwalitatief als kwantitatief verhogen. Het is ook de bedoeling dat de geformuleerde principes in dit label kunnen worden gebruikt bij traditionele financiële producten. 

De kwaliteitsnorm dient als een kader om de criteria te bepalen waaraan een product, waarvan men beweert dat het duurzaam is, op zijn minst moet voldoen. Deze gaan over transparantie, de uitsluiting van schadelijke activiteiten, het duurzaamheidsbeleid en de ESG due diligence-processen.

In november 2019 kende het onafhankelijke labelbureau CLA (Central Labelling Agency) de eerste Towards Sustainability-labels toe aan producten die voldoen aan deze norm. Sindsdien kregen al meer dan 460 producten het label, waaronder beleggingsfondsen, indexproducten, verzekeringsfondsen en spaarproducten. Dat betekent dat maar liefst 230 miljard euro wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm.

Meer dan 70 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability-initiatief. Het is daarmee het uitgebreidste en meest inclusieve labelling-initiatief voor financiële producten in Europa.

De kwaliteitsnorm: een continu proces

De kwaliteitsnorm die vervat zit in het Towards Sustainability-label is een dynamisch proces dat wordt bijgewerkt. Het blijft evolueren om overeen te stemmen met de verwachtingen van consumenten, de maatschappij en haar behoeften, het wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van gegevens, en nieuwe regelgevingsinitiatieven zoals de duurzaamheidstaxonomie van de Europese Commissie.

De kwaliteitsnorm wordt om de twee jaar herzien. Deze herziening biedt alle relevante stakeholders, zowel de financiële als de niet-financiële, de kans om hun inbreng te geven over de richting waarin de kwaliteitsnorm moet evolueren.

Lancering van een openbare raadpleging

Om het herzieningsproces zo goed mogelijk uit te voeren, heeft het onafhankelijke labelbureau CLA een openbare raadpleging gelanceerd die openstaat voor iedereen.

Respondenten kunnen hun feedback en antwoorden op de enquêtevragen vóór 1 november 2020 doorsturen naar info@towardssustainability.be.

In januari 2021 zal er een bijgewerkte versie van de norm worden opgesteld, op basis van onder meer de ontvangen feedback.