2 min leestijd

Bij een domiciliëring geef je een organisatie de toestemming om het factuurbedrag automatisch van je bankrekening te halen. Vaak gaat het over regelmatig terugkerende facturen zoals abonnementen, telefoon-, gas-, of elektriciteitsfacturen.

Dit wordt ook een mandaat genoemd. 

Hoe werkt het precies?

Voor het openen van een domiciliëring heeft de organisatie je handtekening nodig. Zonder handtekening is er geen sprake van een geldig mandaat. Doordat je vooraf je akkoord geeft, kunnen je uitgaven automatisch worden betaald zonder dat je daarvoor zelf moet tussenkomen. Het initiatief voor de betaling ligt bij een domiciliëring niet meer bij jou, maar bij de organisatie die geld van je rekening opvraagt

Je kan een domiciliëring zowel gebruiken voor herhaalde betalingen (= een herhaalde domiciliëring; bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) als voor een eenmalige betaling (= één enkele inning). Domiciliëringen kan je zowel nationaal als internationaal - tussen landen in de SEPA-zone - gebruiken.

SEPA is de afkorting van Single Euro Payment Area. Dankzij de SEPA eenheidsstandaard kunnen digitale betalingen overal in Europa vlot verlopen. Betalen met je kaart, via overschrijving of domiciliëring: in heel Europa gelden dezelfde regels, procedures en rechten. 

SEPA is ingevoerd in de 27 lidstaten van de Europese Unie, 3 landen van de Europees Economische Ruimte (EEA) en 6 niet-EEA landen (Andorra, Monaco, San Marino, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Vaticaanstad). Hier vind je een volledig overzicht. 

SEPA heeft enkel betrekking op betalingen in euro, inclusief betalingen in euro met sommige landen die niet tot de eurozone behoren (bv. Zweden) en met landen die zelfs niet tot de Europese Unie, maar wel tot de SEPA-zone behoren (bv. Zwitserland, Noorwegen en Monaco).

Vroeger had elk land zijn eigen nationale standaarden voor de uitvoering van betalingen. De overschakeling van nationale standaarden naar de SEPA-standaard startte in 2009 en liep in ons land ten einde op 1 april 2014.

In het geval van een Europese domiciliëring zijn het de leveranciers die je domiciliëringsmandaten beheren. 

Hoe kan je een domiciliëring opzeggen?

Als je een domiciliëring wil opzeggen, neem je best rechtstreeks contact op met je leverancier.

Hoe ben je precies beschermd?

Een Europese domiciliëring biedt je de volgende bescherming:

  • Als je niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, heb je acht weken om aan je bank te vragen het betaalde bedrag terug te storten.
    • Let op: een aanvraag tot terubetaling betekent niet automatisch dat je je geld terugkrijgt.
  • Als je vindt dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder geldig mandaat, krijg je tot 13 maanden de tijd om een terugbetaling aan te vragen. 
  • Je kan aan je bank vragen om bedrijven of organisaties die automatische betalingen met je rekening uitvoeren te blokkeren. 
  • Je kan je bank op de hoogte brengen over het maximumbedrag en/ of de frequentie van automatische betalingen die een bedrijf of organisatie mag uitvoeren. 

Wat bij problemen?

Bij problemen neem je best rechtstreeks contact op met de klantendienst van de organisatie waarbij je de domiciliëring hebt afgesloten. Krijg je daar geen sluitend antwoord, dan kan je ofwel contact opnemen met de Ombudsman van de betrokken sector ofwel kan je een klacht indienen bij het Meldpunt van de FOD Economie.