Women in Finance: dat is ook een ijzersterk diversiteitcharter

Financiële instellingen die het charter ondertekenen, engageren zich om:

  • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
  • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
  • een diversiteits-en inclusie actieplan op te stellen
  • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden
Christine Van Rijsseghem

Women in Finance: dat zijn alle belangrijke financiële instellingen verankerd in één platform. Dat op een jaar tijd meer dan 80% van de sector ons charter ondersteunt, is een krachtig signaal naar de volledige sector toe.

- Christine Van Rijsseghem, voorzitster Women in Finance

Karel Baert

Het is onze ambitie om de financiële sector meer divers te maken en om beter de samenleving te reflecteren. Jong en oud. Verschillende culturen. Man en vrouw. Net dat is de sterkte van een bedrijf.

- Karel Baert, CEO Febelfin

Claire Godding

We moeten in de financiële sector de risico’s op discriminatie verkleinen, het management en de HR-collega’s wijzen op hun onbewuste vooringenomenheid en samenwerken aan een inclusievere cultuur. Zo kunnen we beter connecteren met onze klanten, innovatiever en uiteindelijk efficiënter worden.

- Claire Godding, Senior Counsel Diversity, Inclusion & Societal Needs Febelfin