Vademecum: alle info in Excel

Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in het jaarlijkse vademecum. 

Het vademecum is opgedeeld in verschillende rubrieken en geeft alle cijfers weer in Excel files.

Facts & Figures brochure

Een visueel overzicht van de kerncijfers van de Belgische financiële sector wordt jaarlijks gepubliceerd in een Facts & Figures brochure: