Wanneer iemand overlijdt, weet je als erfgenaam niet altijd waar de overledene een bankrekening of effecten had. Of bij welke bank hij een kluis huurde. De dienst Bankresearch van Febelfin laat dit voor jou opzoeken bij onze banken-leden. Ook in andere situaties kan Bankresearch helpen.

Wie kan de dienst Bankresearch gebruiken?

Jijzelf kan de dienst Bankresearch gebruiken. En dit in de volgende gevallen:

 1. wanneer je erfgenaam bent van een overledene. Jij doet de aanvraag alleen of samen met andere erfgenamen.
 2. wanneer je denkt dat iemand een rekening geopend heeft in jouw naam.
 3. wanneer je (als particulier) optreedt als voorlopig bewindvoerder voor iemand anders. 

In geval van een overlijden kan je de aanvraag ook laten doen door een notaris, een curator (bij een onbeheerde nalatenschap) of een advocaat.

OCMW’s kunnen een aanvraag doen om onderzoek te laten doen naar bejaarden, asielzoekers, … 

Ben je een notaris, curator, advocaat of OCMW? Ga dan onmiddellijk naar onze pagina’s voor professionelen.

Een bankonderzoek gaat terug tot 3 jaar voor het overlijden.

Bankresearch behandelt geen aanvragen die kaderen in een echtscheiding, moraliteitsonderzoek, faillissement of fraudezaak.

Deze dienst zoekt ook geen (levens)verzekeringscontracten op.

Hoe verloopt mijn aanvraag?

 1. Bankresearch behandelt je aanvraag en controleert of die volledig is. Je krijgt een ontvangstbevestiging met de vraag om 151,25 euro (125 euro + 21% BTW) over te maken. 
 2. Zodra wij de betaling ontvangen, sturen wij je aanvraag de eerstvolgende donderdag door naar onze banken-leden.
 3. Onze leden verwerken je aanvraag binnen de 15 werkdagen. Dat is vanaf de dag waarop Febelfin de vraag naar hen stuurt.
 4. Krijg je antwoord van één of meerdere van onze banken-leden, dan wordt daarin bevestigd dat er een relatie is / was tussen “bank X en klant Y”. Je vindt er ook de contactgegevens van de persoon of dienst bij wie je terechtkan voor meer info.
 5. Indien je binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt van onze banken-leden, mag je veronderstellen dat het antwoord negatief is.

Welke informatie heeft Bankresearch nodig?

Bankresearch heeft zowel informatie over jou nodig als over de persoon die je wil laten onderzoeken.

#1 Welke info heeft Bankresearch over jou nodig?

 • je naam, voornaam en adres
 • je e-mailadres
 • een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart
 • als de persoon naar wie je onderzoek doet nog leeft:
  • een officieel document dat bewijst dat je wettelijk gezien informatie mag opvragen over de andere persoon: akte van bekendheid of erfrechtverklaring
  • een volmacht van de te onderzoeken persoon. Zo weet de bank dat ze informatie aan jou mag meedelen
 • bij overlijden:
  • attest/akte van erfopvolging

#2 Welke info heeft Bankresearch nodig over de persoon die je wil laten onderzoeken?

 • naam, voornaam en adres
 • geboorteplaats en geboortedatum
 • alle informatie die de zoekactie efficiënter maakt: burgerlijke staat, rijksregisternummer …
 • als de persoon overleden is:
  • plaats en datum van overlijden
  • een kopie van de officiële overlijdensakte
 • als je een voorlopige bewindvoerder bent: kopie van het volledige vonnis van de aanstelling tot voorlopig bewindvoerder​​​​​​​

Als een notaris, curator, advocaat of OCMW een bankonderzoek aanvraagt, dan is er specifieke info nodig. Wij leggen je op onze pagina’s voor professionelen uit wat dat dan is.

Hoe contacteer ik Bankresearch?

Lees hier de wettelijke bepalingen over de dienst Bankresearch toon minder info

En dan nu de kleine lettertjes

Bankresearch tracht de aanvraag aan een maximaal aantal van haar leden te bezorgen maar kan niet garanderen dat alle leden de aanvraag ook daadwerkelijk ontvangen.

Febelfin heeft zelf geen toegang tot de gevraagde informatie of de wijze waarop de banken de aanvraag opvolgen.

Febelfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankonderzoek door de betrokken banken. 

De kost van 151,25 euro dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord of iemand al dan niet een klantrelatie had met een bank. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

Als je een bankonderzoek aanvraagt, zal Febelfin je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de hierboven beschreven procedure.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van je rechten.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie van haar leden.