3 min leestijd

De Europese betaalrichtlijn PSD II beschermt jou als consument. En die bescherming is heel uitgebreid. Maar weet je wat dat exact inhoudt? Wij lijsten hier enkele belangrijke onderdelen van PSD II op.

Toegang tot je betaalrekeningen

Je bank moet ook andere banken en  niet-bancaire spelers  toegang geven tot je betaalrekeningen. Die andere banken en spelers kunnen: 

Die worden ook wel eens derde partijen of Third Party Providers (TPPs) genoemd.

 • je rekeninggegevens consulteren
 • betalingen initiëren
Een voorbeeld in de praktijk? toon minder info

Verschillende banken hebben een app op de markt gebracht die je een overzicht geeft van al je betaalrekeningen. Niet enkel bij die bank maar bij alle banken waarbij je klant bent. 

Om je deze dienst te kunnen bieden, consulteert je bank je rekeninggegevens bij elke bank waar je klant bent. Hierdoor moet je niet telkens meer van app wisselen om je verschillende rekeningen te raadplegen.

Belangrijk: dit kan enkel op voorwaarde dat je je uitdrukkelijke toestemming geeft. Je houdt dus de touwtjes in handen.

Verbod op surcharging

Het principe van surcharging is verboden.

Dit betekent dat handelaars je geen extra kosten mogen aanrekenen wanneer je elektronisch betaalt. En dit zowel online als in de winkel.

Beperking van jouw aansprakelijkheid

Onder PSD II is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot een maximaal franchisebedrag van 50 EUR.

Onder PSD I bedroeg het maximale franchisebedrag nog 150 EUR. En dit voor volgende situaties:

 • je verliest je betaalinstrument 
 • je betaalinstrument wordt gestolen 
 • je betaalinstrument wordt onrechtmatig gebruikt 

… en hierdoor wordt een niet-toegestane betalingstransactie uitgevoerd met je betaalinstrument.

Als je bedriegelijk handelt, fraudeert of grove nalatigheid pleegt, vervalt de beperking van je aansprakelijkheid en word je zelf volledig aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Bescherming van eigen en andere deviezen

PSD II regelt de betaalmarkt in de Europese Unie. Ze geldt uiteraard voor betalingen in euro maar ook voor vreemde deviezen tussen landen binnen de  Europese Economische Ruimte (EER). Concreet valt bv. een betaling in Japanse yen van België naar Nederland ook onder PSD II. 

De Europese Economische Ruimte bestaat uit 31 lidstaten: alle 28 lidstaten van de Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

De invoering van sterke klantauthentificatie

Een belangrijk onderdeel van PSD II is het principe van sterke klantauthentificatie.  Dit stukje PSD II zal binnenkort van toepassing worden.

Dit wordt ook Strong Customer Authentification of SCA genaamd.Een sterke klantauthenticatie houdt in dat je je moet identificeren via twee van de volgende elementen:

 1. iets dat je weet, zoals een wachtwoord of pincode
 2. iets dat je hebt, zoals een betaalkaart of smartphone
 3. iets dat eigen is aan jezelf, zoals een vingerafdruk

In België past de banksector de sterke klantauthenticatie al sinds jaren toe voor internetbetalingen.

Vrijstellingen voor het toepassen van sterke klantauthentificatie toon minder info

In principe moet een sterke klantauthenticatie elke keer uitgevoerd worden wanneer je je rekeningen online consulteert of een elektronische betaling doet. Maar er zijn vrijstellingen. 

Daarbij wordt gekeken naar het risico, de waarde van de verrichting en het kanaal dat je gebruikt voor de betaling. 

Voor volgende verrichtingen kan het zijn dat je geen sterke klantauthenticatie moet gebruiken: 

 • contactloze betalingen
 • betalingen aan parkeer en tolautomaten
 • betalingen aan vertrouwde begunstigden of aan eigen rekeningen binnen dezelfde bank
go to top