8 min leestijd

Klik op de vraag om het antwoord te zien verschijnen.

In grote lijnen, welke steun voor ondernemingen / organisaties heeft de overheid aangekondigd? Bij welke maatregelen spelen de banken een centrale rol?

Het akkoord bestaat uit twee luiken:

  • Enerzijds is er voor bestaande kredieten betalingsuitstel mogelijk van kapitaalaflossingen tot 6 maanden (uiterlijk tot 31 oktober 2020). Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.
  • Anderzijds kunnen ondernemingen / organisaties die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen, nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden afsluiten. Dit luik wordt nu nog in een besluit gegoten. Zodra de tekst van dat besluit finaal is, zal de overheid daarover meer informatie geven.

De hele idee is dus dat de banken ondernemingen / organisaties die financiële hinder ondervinden door de coronacrisis, helpen om deze moeilijke periode door te komen. En dat ze hen ook helpen om hun activiteiten zo snel mogelijk weer op te pikken zodra het normale leven terugkeert.

Welke ondernemingen / organisaties kunnen een beroep doen op de steunmaatregelen?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

Ik ben zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor de steunmaatregelen?

Ja, zelfstandigen komen ook in aanmerking. Natuurlijk zijn de maatregelen alleen bedoeld voor hun professionele activiteiten. Voor privéactiviteiten kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op de steunmaatregelen voor particulieren, op vlak van hypothecaire kredieten (zie de specifieke FAQ over dat onderwerp).

Kan een vzw ook een beroep doen op de steunmaatregelen?

Vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) behoren ook tot de doelgroep van de steunmaatregelen. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen / organisaties en zelfstandigen. 

Openbare overheden komen niet in aanmerking voor de maatregelen.

Moet je een link kunnen aantonen met de crisis om de steunmaatregelen te kunnen genieten?

Ja, de maatregelen zijn echt bedoeld voor ondernemingen / organisaties die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft of zal hebben op de inkomsten van de onderneming / organisatie. Dat bewijs is eenvoudig te leveren voor ondernemingen / organisaties die hun activiteiten moeten opschorten of stopzetten of die (een deel van) hun personeel technisch werkloos moeten maken.

Treden de steunmaatregelen automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij de bank waar het krediet is aangegaan.

Welke bewijzen moet een onderneming / organisatie voorleggen?

De onderneming / organisatie moet aantonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen door de coronacrisis), mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie betalingsuitstel te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen betalingsuitstel weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de volwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen tot 6 maanden.

Hoe kan ik mijn kredietaanvraagdossier staven bij mijn bank?

Febelfin heeft een tool gemaakt waarin ondernemers hun geschatte inkomsten en kosten voor de komende maanden kunnen invoeren.

Hoe werkt het?

  • Vul enkel de cellen in met een witte achtergrond (de cellen met een grijze achtergrond zijn formules die worden berekend aan de hand van de gegevens die je invoert).
  • De tool berekent de liquiditeitsbehoeften van jouw onderneming voor de komende 3 tot 6 maanden alsook het kredietbedrag dat je eventueel kan aanvragen bij je bank.
  • Je kan de berekeningen toevoegen aan jouw aanvraagdossier.
  • Voor Nederlands: zie tabblad 1, voor Frans: zie tabblad 2

Het staat elke ondernemer uiteraard vrij om andere berekeningstools voor hun liquiditeitsbehoefte te gebruiken

Klik op de Excel hieronder om de berekening te maken.

Niet gevonden wat je zocht? 

go to top