2 min leestijd

Een uitgebreide consumentenbescherming is fijn. Maar je wil natuurlijk ook zelf de touwtjes in handen houden. Bij de Europese betaalrichtlijn PSD II is het alle twee mogelijk. Hoe? Je komt het hier te weten.

Zijn mijn betalingen nog veilig onder PSD II?

Absoluut. Zowel banken als niet-bancaire spelers moeten aantonen dat ze veiligheidsmaatregelen hebben genomen om betalingen veilig te laten verlopen. Bovendien staan de Belgische betaaldienstverleners onder het toezicht van de nationale toezichthouder (in België is dat de Nationale Bank van België, NBB).

Ook het principe van sterke klantauthentificatie draagt bij tot een hoge veiligheid van het betaalverkeer.

Wie beschermt mijn privacy?

Alle partijen uit de betaalketen zijn verantwoordelijk voor jouw privacy als het gaat over je betaal- en rekeninggegevens.

Bovendien blijf je als consument baas over je eigen rekeninggegevens. Een bank of niet-bancaire speler kan enkel toegang krijgen tot je rekeninggegevens als je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft. 

Kan iedereen zich voordoen als derde partij?

Nee, derde partijen (of niet-bancaire spelers) moeten een vergunning bekomen bij hun nationale toezichthouder (in België is dat de Nationale Bank van België, NBB). 

Deze vergunning zal worden opgenomen in een centraal register dat door iedereen publiek en vrij consulteerbaar zal zijn.

Kan ik weigeren om mijn rekeninggegevens te delen?

Zeker. Een bank of niet-bancaire speler krijgt enkel toegang tot je rekeninggegevens als je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft. Geef je geen toestemming, dan zal een bank of niet-bancaire speler je eigen bank niet mogen vragen om je gegevens door te geven. 

go to top