6 min leestijd

Eind september ging de derde editie van het Fund Insiders Forum, een netwerkevenement voor fondsprofessionals, van start. Onze CEO, Karel Baert, was uitgenodigd om het te hebben over de kwestie van duurzaamheid op de Belgische fondsenmarkt. Op de agenda stonden het Belgische label ‘Towards Sustainability’ en het aanbod van duurzame financiële producten in het algemeen. We maakten van de gelegenheid gebruik om hem drie vragen te stellen over die onderwerpen.

Febelfin heeft in samenwerking met stakeholders binnen en buiten de financiële sector een duurzaamheidslabel met de naam ‘Towards Sustainability’ ontwikkeld. Waarom is dat label belangrijk?

“Febelfin heeft inderdaad in februari 2019 een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, belichaamd door het Towards Sustainability-label, om duidelijkheid en transparantie met betrekking tot duurzame beleggingen te garanderen. 

We weten allemaal dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in onze samenleving.

Consumenten vinden het steeds belangrijker dat de producten die ze kopen en gebruiken duurzaam en gezond zijn. Producenten en bedrijven zijn zich daarvan bewust en passen hun productaanbod eraan aan.

Het is echter niet altijd gemakkelijk voor de consument om te weten of een product echt duurzaam is of niet. Er is altijd een risico op greenwashing.

Ook voor duurzame financiële producten is dat het geval. De consument wil steeds vaker weten waar zijn geld naartoe gaat, welke bedrijven worden gefinancierd enz.

De laatste jaren zijn duurzame investeringen een gegeerd goed geworden. Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld meer dan 2.400 duurzame financiële producten op de Europese markt. De keerzijde van de medaille is dat de manier waarop fondsbeheerders duurzaamheid definiëren sterk varieert.

En dat houdt een risico op greenwashing in. Bovendien is het verwarrend voor de beleggers. Het is immers niet altijd gemakkelijk om te begrijpen hoe en waarom een financieel product als duurzaam wordt beschouwd.

Om al die redenen hebben wij het Towards Sustainability-initiatief ontwikkeld. Het doel was ten eerste om minimumeisen te definiëren voor duurzame financiële producten (de kwaliteitsnorm) en ten tweede om beleggers een instrument te geven om hen te begeleiden in hun zoektocht naar duurzame producten. Daarvoor werden een label en een website gecreëerd.

Het is zeker niet de bedoeling dat het label staat voor een nichestandaard die alleen donkergroene beleggingen en/of beleggingen waarbij fossiele brandstoffen geweerd worden goedkeurt. Het is ook belangrijk dat de gecertificeerde beleggingsproducten – waarvan we hopen dat ze in aantal zullen toenemen – geschikt zijn voor alle soorten beleggers en een brede waaier aan beleggingen omvatten.”

Misleidend gebruik van argumenten om goede milieupraktijken aan te tonen in marketing of communicatie.

Febelfin zal zijn leden blijven bewustmaken van het belang van de integratie van duurzaamheid en ESG-factoren in hun beleggingsbeslissingen.
Karel Baert

Hoe draagt het label bij aan het voorkomen van greenwashing?

“Een van de belangrijkste redenen waarom de kwaliteitsnorm en het label in het leven werden geroepen was het voorkomen van greenwashing. Greenwashing is nadelig voor zowel beleggers als de financiële sector.

Het komt zeker nog voor, maar duurzame producten krijgen steeds meer aandacht van de Europese Unie en de nationale toezichthouder, de FSMA. Het zou dus geleidelijk aan moeten verdwijnen.

We zien bijvoorbeeld dat het moeilijk is geworden om zogenaamde ‘duurzame’ financiële producten op de Belgische markt te brengen als ze het Towards Sustainability-label niet hebben.

En om greenwashing binnen het label zelf te voorkomen, is het toezicht erop volledig onafhankelijk. Het is niet Febelfin dat de labels toekent, maar het labelbureau CLA, een onafhankelijke rechtsconstructie. Febelfin en de financiële sector zijn wel vertegenwoordigd in dat orgaan, maar hebben geen meerderheid. Het toezicht vindt tot slot plaats met de steun van de academische wereld.”

Wat zijn de volgende stappen bij Febelfin om beleggingen in duurzame producten te stimuleren?

“Febelfin zal zijn leden blijven bewustmaken van het belang van de integratie van duurzaamheid en ESG-factoren (sociale, milieugerelateerde en governancegerelateerde criteria) in hun beleggingsbeslissingen.

Dat is echt een cruciaal onderdeel van de maatschappelijke rol van de financiële sector. Hij draagt op die manier bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Green Deal van de Europese Unie rekent ook op de sector om de transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te financieren.

Het aanbieden van duurzame producten die voldoen aan de ESG-criteria past in het kader van het vervullen van die maatschappelijke rol en is een manier om de consument te betrekken.”

Het akkoord van Parijs bepaalt een wereldwijd kader om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen door de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C en door te blijven streven naar een beperking van de opwarming tot 1,5°C.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep tot actie voor alle landen om de welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen.

De Europese Green Deal bepaalt beleidsinitiatieven om de EU te helpen haar doelstelling van klimaat­neutraliteit tegen 2050 te bereiken.

go to top