Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen

De Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen werd opgericht in 1991 en heeft tot doel:

  • de gemeenschappelijke beroepsbelangen te bevorderen en te verdedigen
  • de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen en een gedragscode op te stellen, rekening houdend met de regels omtrent de vrije mededinging tussen de leden
  • het gemeenschappelijk onderzoek te bevorderen omtrent juridische, fiscale, financiële en economische vraagstukken inzake factoring
  • de belangen van de leden te verdedigen o.a. bij officiële instanties zowel nationaal als internationaal
  • de wetgeving inzake factoring te bevorderen