woman_smartphone_laptop

Mensen met financiële moeilijkheden krijgen niet altijd gemakkelijk een zichtrekening bij een bank. Voor hen is er de basisbankdienst gericht op particulieren.

Hoe werkt de basisbankdienst voor particulieren?

Zonder rekening kan je moeilijk betalen of geld ontvangen. Om te voorkomen dat je volledig uit de boot valt, moeten alle Belgische banken jou een basisbankdienst aanbieden. Dat betekent dat de bank je een zichtrekening met debetkaart geeft zodat je een aantal basisverrichtingen kan doen.

Wat kan ik allemaal doen met de basisbankdienst voor particulieren?

Met de basisbankdienst kan je:

 • geld storten en afhalen
 • overschrijvingen doen
 • doorlopende betalingsopdrachten doen
 • domiciliëringen uitvoeren
 • betalen met een debetkaart maar niet met kredietkaart
 • de digitale kanalen van de bank gebruiken
 • uittreksels ontvangen: elektronisch of gedrukt

Deze verrichtingen kan je alleen doen als er genoeg geld op jouw rekening staat. Een negatief saldo is dus uit den boze.

Heb ik ook recht op de basisbankdienst?

Alle natuurlijke personen hebben recht op de basisbankdienst. Jij dus ook.

Ondernemingen niet. Dat komt omdat de basisbankdienst niet gebruikt mag worden voor professionele activiteiten. 

De bank mag jouw aanvraag in principe niet afwijzen. Ook als je een collectieve schuldenregeling hebt, heb je recht op de basisbankdienst.

Eerder op zoek naar meer info over de basisbankdienst voor ondernemingen? Die vind je hier:

Wanneer kan een bank mij wel afwijzen? toon minder info

In een beperkt aantal gevallen, kan de bank jou afwijzen voor een basisbankdienst:

 • Je hebt al een basisbankdienst of een andere zichtrekening, ook al is dat bij een andere bank.
 • Je hebt al rekeningen voor minstens 6.000 euro. Hierbij hoort ook het geld op rekeningen bij anderen banken.
 • Je hebt een lening afgesloten voor minstens 6.000 euro.
 • Je hebt je schuldig gemaakt aan oplichting, fraude of witwassen.

Kunnen asielzoekers en erkende vluchtelingen ook een beroep doen op de basisbankdienst?

Hoe onderzoekt de bank de identiteit van asielzoekers en erkende vluchtelingen? toon minder info

De identiteit van asielzoekers en erkende vluchtelingen wordt vastgesteld aan de hand van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (bijvoorbeeld een elektronische verblijfskaart).

Heb je geen inschrijvingsbewijs, dan heb jé een van volgende documenten nodig:

 • een attest van de gemeente dat geldt als voorlopige verblijfsvergunning (de “oranje kaart’’)
 • de registratie van een asielaanvraag bij de dienst Vreemdelingenzaken (bijlage 26 of 26 quinquies in geval van meervoudige aanvraag)
 • een bewijs van asielaanvraag bij grenscontrole (bijlage 25 of 25 quinquies in geval van meervoudige aanvraag)
 • een voorlopig verblijfsattest (bijlage 15 in afwachting van een verblijfsdocument)
 • een bijzonder verblijfsdocument (bijlage 35 in geval van beroep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)

Heb je geen van deze documenten, dan kan je andere documenten gebruiken die zijn opgesomd in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. In dat geval kan de aanvraag wel iets langer duren.

In uitzonderlijke gevallen kan je identiteit ook voorlopig worden vastgesteld met een paspoort van een buitenlandse overheid. Je identiteit is dan vastgesteld tot wanneer je een geldig verblijfsdocument hebt van de Belgische overheid.

Welke banken bieden de basisbankdienst voor particulieren aan?

Alle banken die in België een zichtrekening voor consumenten aanbieden.

Je kan kiezen bij welke bank je de basisbankdienst aanvraagt. De banken moeten de informatie over deze dienst gratis, duidelijk en zichtbaar beschikbaar maken in de kantoren.

Hoeveel kost de basisbankdienst?

De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. De bank kan tot 17,26 euro per jaar vragen. De maximale prijs voor de basisbankdienst wordt jaarlijks aangepast volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Je mag voor die prijs zoveel elektronische verrichtingen doen als je wil. Andere verrichtingen (bijvoorbeeld geld afhalen aan een loket) mag je 36 keer per jaar gratis doen.

Verder zijn de kosten om de zichtrekening te openen, beheren of sluiten meegerekend in de maximumprijs. Ook de kosten van de rekeninguittreksels zitten hierin. 

Hoe krijg ik als particulier een basisbankdienst?

Contacteer de bank en vraag naar de basisbankdienst voor particulieren.