4 min leestijd

Women in Finance pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector en wil dat alle financiële instellingen zich bewust(er) worden van het belang van diversiteit en inclusie. En dat is voor iedereen een goede zaak!

Inclusie wijst erop dat iedereen erbij hoort. Algemeen gezien is inclusie is het recht op een volwaardige deelname aan de samenleving, en dit op gelijke voet met andere burgers. In een professionele omgeving duidt inclusie op het feit dat iedereen respectvol wordt behandeld en gelijke kansen geniet om aangeworven te worden en zijn of haar job goed te kunnen uitvoeren. 

Women in Finance zag in 2018 het levenslicht. Wat begon als een besloten initiatief van een klein groepje hogere profielen, is uitgegroeid tot een vereniging die alle grote financiële instellingen in haar rangen telt.

vergadering diversiteit
Women in Finance pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector. En dat is broodnodig. Leidinggevende functies worden slechts in 25% van de gevallen door een vrouw bekleed.
Women in Finance

Een charter voor meer diversiteit

In de schoot van Women in Finance werd een charter uitgeschreven. Bedrijven die het charter ondertekenen, engageren zich om:

 • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
 • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
 • een diversiteits-en inclusie actieplan op te stellen
 • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden

Women in Finance wil het charter ook omzetten in daden. Daarom heeft het vijf werkgroepen opgericht die het komende jaar drie concrete actiepunten zullen uitwerken:

 • functiebeschrijvingen inclusiever maken
 • een mentoringprogramma opzetten
 • ervoor zorgen dat vrouwen voldoende inspirerende rolmodellen hebben

Wat is de missie van Women in Finance?

De missie van Women in Finance is tweeledig:

 • bewustwording rond diversiteit en inclusie vergroten
 • genderevenwicht op alle niveaus binnen de financiële sector bevorderen

Om deze missie te ondersteunen, zal Women in Finance verschillende positieve acties ondernemen zoals:

 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen aanmoedigen
 • inclusief leiderschap promoten
 • een geloofwaardige, innovatieve en respectvolle omgeving stimuleren voor het aantrekken, behouden en opleiden van vrouwelijk talent 

Wat is de visie van Women in Finance?

Women in Finance focust op drie aspecten:

Cultuur en inclusie

Women in Finance wil een cultuur van inclusie creëren en implementeren waarbij genderdiversiteit als een prioriteit wordt beschouwd op de agenda van de Board of Directors. Daarnaast moet genderdiversiteit een onderdeel zijn van de strategische visie van elke financiële instelling die deel uitmaakt van Women in Finance.

Aanwerving en promotie

Women in Finance wil op een actieve manier bouwen aan een sterke pool van vrouwelijk talent om de representatie van vrouwen in uitvoerende functies te vergroten.

 

Netwerken en sociaal kapitaal

Women in Finance wil vrouwen kansen bieden door het organiseren van sociale netwerkevenementen, opleidingsprogramma’s, ...

Wat zijn de waarden van Women in Finance?

Volgende waarden staan centraal binnen Women in Finance:

Eerlijkheid en openheid naar iedereen

Women in Finance staat open voor elk individu op de arbeidsmarkt ongeacht geslacht, ras, cultuur, kleur of etniciteit.

Inclusief leiderschap

Women in Finance waardeert alle werknemers, zowel mannen als vrouwen, voor hun vaardigheden en talenten zodat iedereen zich thuis voelt in het bedrijf waar hij/ zij werkt.

 

Aantrekkelijk zijn voor nieuw talent

Women in Finance wil de sector promoten als een aantrekkelijke werkgever met focus op:

 • sterke persoonlijke appreciatie
 • positieve work-life balance
 • collaboratieve en flexibele werkomgeving

Meer weten over Women in Finance?

Check dan deze presentatie!
go to top