5 min leestijd
Vrouwendag

Al meer dan honderd jaar staat 8 maart in teken van de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Elk jaar staan we die dag stil bij de strijd die vrouwen nog altijd voeren. Moeten voeren, want tot op vandaag krijgen ze te maken met barrières die hun ambities of wensen in de weg staan. Er bestaan verschillende manieren om actie te ondernemen en die barrières aan te pakken. Eén daarvan is het initiatief Inclusive Panels, dat focust op de zichtbaarheid van vrouwen in een expertenrol en op hun aanwezigheid in panels over uiteenlopende onderwerpen.

Een krachtig panel heeft krachtige experts nodig. Mensen die de status quo durven uitdagen. Maar wat betekent dat voor de samenstelling van een panel? De meest zichtbare sprekers zijn daarom niet altijd de beste. Vaak keren rond dezelfde thema’s altijd dezelfde namen terug. Zo blijft een pak talent onder de radar. En met hen een andere kijk, een verfrissende invalshoek, een opinie die het debat echt opentrekt. Daarom is een pleidooi voor diversiteit nog steeds broodnodig. Want talent vind je overal.  

Diversiteit heeft vele voordelen. De belangrijkste valt zonder twijfel onder de noemer ‘collectieve intelligentie’. Verschillende studies tonen aan dat de inbreng van personen met uiteenlopende achtergronden fors bijdraagt tot de kwaliteit van een debat. Verschillende ervaringen, invalshoeken en visies op hetzelfde onderwerp laten een breder gesprek toe en laat dat nu net de bedoeling zijn van een panel: meer ideeën, meer discussie. Kortom: een intelligent panelgesprek. 

Over diversiteit in welke zin hebben we het dan? Simpel: diversiteit in al zijn facetten. Een mix van mannen en vrouwen zorgt voor een mix aan perspectieven uit verschillende leefwerelden. Een mix van leeftijden is belangrijk in een samenleving die razendsnel verandert, zeker op vlak van technologische innovatie. En ook een mix van culturele achtergronden heeft een onmiskenbare meerwaarde in de benadering van tal van onderwerpen.  

Expertise is immers zoveel meer dan het resultaat van een lineaire vergaring van kennis. Expertise is ook de som van alle obstakels die iemand onderweg is tegengekomen, alle gemaakte fouten en alle persoonlijke ondervindingen. Dat heeft allemaal invloed op de manier waarop je naar de realiteit kijkt, en dus ook op de manier waarop je nadenkt over oplossingen. De beroemde woorden van de Frans-Amerikaanse schrijfster Anaïs Nin, We don’t see things as they are, we see them as we are, illustreren dit perfect.  

Een ander voordeel is het bestaan van rolmodellen. Onze blik op de wereld en dus ook die op de toekomst, wordt van jongs af aan mee bepaald door helden in boeken en films en later ook door de mensen op het scherm of op het podium. Heel ons leven lang worden we beïnvloed en raken we geïnspireerd door leiders, experts en beroemdheden die ons wereldbeeld vormgeven. Als we aan hen een voorbeeld willen nemen, moeten we onszelf in hen kunnen herkennen. En dat is vaak moeilijk. Daarom is ook hier diversiteit zo belangrijk: het laat toe om eigen ambities waar te maken.  

Het belang van die herkenbaarheid is al aangetoond. Zo blijkt uit een recente studie dat slechts 9% van de vragen uit het publiek door vrouwen gesteld worden, als het panel volledig uit mannen bestaat. Is het panel gemengd, dan stijgt dit percentage naar 25%. Willen we dus zoveel mogelijk mensen betrekken bij het debat, dan is zichtbare diversiteit alvast een cruciale eerste stap.  

Tot slot sluiten divers samengestelde panels beter aan bij de wensen van het publiek: op een enquête uit 2020 uitgevoerd door Profacts bij 1000 Belgen, gaf 90% aan de voorkeur te geven aan debatten tussen mensen met verschillende kenmerken en achtergronden. Bovendien legden de respondenten een duidelijk verband tussen diversiteit, ethiek en innovatie.  

Redenen genoeg om in actie te schieten en werk te maken van divers samengestelde panels. Het initiatief Inclusive Panels is een handige tool die de zoektocht naar de meest geschikte sprekers kan vergemakkelijken via een uitgebreid overzicht van databases. Daarnaast is er ook een Charter dat bedrijven en organisaties, maar ook individuele sprekers, kunnen ondertekenen om hun engagement tot meer diversiteit in panels kenbaar te maken. Zowel de databases als het Charter zijn terug te vinden op de website www.inclusivepanels.be. Laat dit een warme oproep zijn om diversiteit te omarmen en te introduceren in alle mogelijke debatten en op alle mogelijke podia. In het belang van iedereen.

go to top