8 min leestijd

Klik op de vraag om het antwoord te zien verschijnen.

Wat houdt het betalingsuitstel in?

 • Ondernemingen/organisaties kunnen voor bestaande kredieten betalingsuitstel van kapitaalaflossingen krijgen voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021 tot uiterlijk 31 maart 2021. Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.
 • In totaal mag het toegekende betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet, in het kader van het Eerste en Tweede Charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Welke ondernemingen / organisaties kunnen een beroep doen op het betalingsuitstel?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

Ik ben zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor het betalingsuitstel?

Ja, zelfstandigen komen ook in aanmerking. Natuurlijk zijn de maatregelen alleen bedoeld voor hun professionele activiteiten. Voor privéactiviteiten kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op de steunmaatregelen voor particulieren, op vlak van hypothecaire kredieten (zie de specifieke FAQ over dat onderwerp).

Kan een vzw ook een beroep doen op het betalingsuitstel?

Vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) behoren ook tot de doelgroep van het betalingsuitstel. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen / organisaties en zelfstandigen. 

Openbare overheden komen niet in aanmerking voor het betalingsuitstel.

Moet je een link kunnen aantonen met de crisis om van het betalingsuitstel te kunnen genieten?

Ja, het betalingsuitstel is bedoeld voor ondernemingen / organisaties die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft of zal hebben op de inkomsten van de onderneming / organisatie.

Dat bewijs is eenvoudig te leveren voor ondernemingen / organisaties die hun activiteiten moeten opschorten of stopzetten of die (een deel van) hun personeel tijdelijk werkloos moeten maken.

Treedt het betalingsuitstel automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij de bank waar het krediet is aangegaan.

De aanvraag voor betalingsuitstel, dient op tijd te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet. Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor vervaldagen in januari, februari of maart 2021. Dit betekent dat de betalingsuitstellen uiterlijk tot 31 maart 2021 lopen.

Welke bewijzen moet een onderneming / organisatie voorleggen?

De onderneming / organisatie moet aantonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden:

 • De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, eerste charter) die werden toegekend als coronasteunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het eerste charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen door de coronacrisis), mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie betalingsuitstel te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen betalingsuitstel in het kader van het Tweede Charter weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de voorwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen. Het moet wel gaan om leningen die werden afgesloten vóór 1 april 2020.

Niet gevonden wat je zocht?

go to top