3 min leestijd

Duurzaamheid is steeds belangrijker in onze maatschappij, en dat toont zich ook in onze beleggingen. Wie wil beleggen of sparen, kijkt naast financiële mogelijkheden ook naar de gevolgen van financiële keuzes. Maar hoe kunnen jouw centen nu mens, milieu en maatschappij beter maken? Om het bos door de bomen nog te zien, doorprikken we vier hardnekkige misverstanden rond duurzaam beleggen.

duurzaamheid pijl
In onze snel veranderende wereld zijn duurzame bedrijven en projecten beter beschermd tegen schokken en kunnen ze dus op langere termijn een stabieler rendement bieden. Financiële winst en maatschappelijke winst gaan zo hand in hand.
Tom Van Den Berghe
CSR Manager Febelfin

Misverstand #1: Duurzaam beleggen is voor geitenwollensokken

Duurzaam sparen of beleggen is heus niet alleen voor geitenwollensokken. Het is ook meer dan beleggen in windmolens of bioboeren.

De keuze van je belegging hangt vooral af van jouw persoonlijke overtuigingen. Vind je wapenhandel en dierenleed niet door de beugel kunnen, dan kan jouw belegging dat weerspiegelen. “Slechte” bedrijven of activiteiten worden uit je belegging gefilterd en wat voor jou aanvaardbaar is, blijft.

Ga je graag nog een stapje verder? Je kan ervoor kiezen om enkel te beleggen in projecten die het zowel op ecologisch en sociaal vlak goed doen, en die bovendien ook goed worden bestuurd. Daarnaast kan je kiezen voor beleggingen op thema: energie, biotechnologie, hernieuwbare energie, duurzame bosbouw, ...

Om jou te helpen een bewuste keuze te maken, heeft Febelfin een duurzaamheidslabel uitgewerkt voor financiële producten. 

Vanaf het najaar zullen sommige financiële beleggings- of spaarproducten een duurzaamheidslabel dragen. Met dat label kan je er gerust op zijn dat je niet belegt in projecten die heel schadelijk zijn voor mens, milieu of maatschappij.

Producten met het label moeten projecten ondersteunen met een duidelijke duurzaamheidsstrategie en een transparant beleid over bepaalde maatschappelijke kwesties, zoals bv. kernenergie.

Misverstand #2: Duurzaam beleggen brengt minder op.

Duurzame financiële producten moeten zeker niet onderdoen voor het klassieke aanbod. Dat is niet verwonderlijk: werknemers die goed worden behandeld, verzetten meer werk. Bedrijven die correct en verantwoord worden geleid, houden er een betere reputatie op na. Ondernemingen die stilstaan bij hun impact op het milieu en de samenleving, staan vaak ook meer open voor vernieuwing.

Misverstand #3: Duurzaam beleggen is een hype.

Het lijkt misschien iets recent, maar duurzaam beleggen bestaat al sinds de achttiende eeuw. Toen al weigerden bepaalde geloofsgroepen in de Verenigde Staten te beleggen in slavenhandel omdat dat haaks stond op hun overtuigingen. En daarmee was de eerste stap naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen gezet.

Duurzaam sparen en beleggen kwam in een stroomversnelling in de jaren zestig en zeventig. In 2017 belegden we in België maar liefst 24,1 miljard euro. Dat is minstens drie keer meer dan in 2013 (7,7 miljard euro). Het ziet er dus naar uit dat duurzaam beleggen hier is om te blijven.

Studie van Milieurapport Vlaanderen uit 2018.

Misverstand #4: Voor duurzame beleggings- en spaarproducten kan je enkel terecht bij speciale banken.

Hiervoor kan je terecht bij veel verschillende financiële spelers waaronder banken, verzekeringsmakelaars of -agenten, vermogensbeheerders en pensioenfondsen.

Terug naar het dossier
go to top