4 min leestijd

Wat is de rol van de banken tijdens deze Covid-19-crisis en welke impact was er op de kredietverlening aan zelfstandigen en KMO’s? Hoe staat het met het aantal geldautomaten en bankkantoren in ons land?

Dat waren de onderwerpen van de hoorzitting van woensdag 3 maart 2021 tijdens de samengevoegde commissies Financiën en Economie in het federaal parlement. Onze CEO Karel Baert gaf samen met de vertegenwoordigers van de vier grootbanken en Batopin en Jofico een stand van zaken aan de parlementsleden en beantwoordde hun vragen.

Betalingsuitstel voor ondernemingskredieten

Het werd een boeiende zitting waar de aanwezigen een goed beeld kregen van de manier waarop de financiële sector gezonde bedrijven door de crisis heeft geloodst en zal blijven loodsen. Karel Baert verwees naar het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten dat begin dit jaar werd uitgebreid met het derde charter. Zo konden bedrijven, op basis van een aantal voorwaarden, het Europees vastgelegd maximum van 9 maanden uitstel overschrijden.

Van de drie charters voor betalingsuitstel van ondernemingskrediet werd massaal gebruik gemaakt: de piek in september 2020 omvat 144 000 uitstaande kredieten voor een onderliggend bedrag van 24 miljard euro. Baert merkte op dat van alle Europese landen de Belgische financiële sector met voorsprong het verst gaat in het toekennen van betalingsuitstel van kredieten aan ondernemingen.

Oproep: praat met je bank

Tegelijk herhaalde hij de oproep van Febelfin aan de ondernemingen én de banken om te praten met elkaar om structurele oplossingen op maat te vinden. Uitstel van betaling is een tijdelijke en geen duurzame oplossing op lange termijn. Bijkomend uitstel blijft een mogelijkheid, maar ook een herstructurering van kredieten kan op tafel komen, naast extra eigen middelen via bijkomende financiers of regionale instellingen. Karel Baert deed een warme oproep aan de parlementsleden om vragen van ondernemers over te maken aan het coronameldpunt via de website van Febelfin.

Belgen halen steeds minder geld af

Tijdens het tweede deel van de uiteenzetting gaf Karel Baert een overzicht van het aantal geldafhalingen, geldautomaten en bankkantoren in België. Hij wees op een duidelijke maatschappelijke evolutie: het aantal geldafhalingen vertoont de laatste jaren een dalende trend en deze zette zich versterkt door in 2020. Tussen 2012 en 2020 kunnen we zelfs spreken van een halvering. De Belg kiest dus steeds vaker voor het de veiligheid en het gebruiksgemak van digitaal betalen.

Een gevolg daarvan is een daling van het aantal geldautomaten: in België waren er eind 2020 nog 6 416 automaten en daarmee staan we mooi in het midden van de Europose ranking. Uiteraard wenst de sector wel te blijven inzetten op toegang voor eenieder tot cash geld. Momenteel worden met Batopin en Jofico twee initiatieven uitgerold die deze doelstelling ondersteunen.

Via de link hieronder kan je het rapport ‘app-etijt voor bankieren’ raadplegen. Je vindt er meer info en cijfermateriaal over hoe de Belg vandaag zijn of haar bankzaken regelt.

Belgisch kantorennetwerk één van de dichtste in Europa

Ook het aantal bankkantoren volgt dezelfde evolutie: eind 2020 telde ons land 4 242 bankkantoren, een daling van 9,5% in vergelijking met een jaar eerder. Met 456 kantoren per miljoen inwoners heeft België vandaag wel nog altijd één van de meest dichte kantorennetwerken in heel Europa. De afbouw van het huidige kantorennet is een evolutie die jaren geleden al is ingezet en volgt de maatschappelijke trend van vandaag. De Belg gaat steeds minder vaak langs in het bankkantoor en kiest alsmaar vaker voor online contact met de bankmedewerkers via videocall of livechat. Dit is een evolutie die we ook in andere Europese landen zien.

Karel Baert herhaalde tot slot dat de banksector een bondgenoot is van alle stakeholders. De coronacrisis is een crisis waar we allemaal mee te kampen hebben en de banken zullen hun maatschappelijke rol ten volle blijven spelen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we gaan geen enkele dialoog uit de weg.

go to top