2 min leestijd

De oorlog in Oekraïne heeft een impact op de economische en financiële betrekkingen met Rusland door de vele internationale sancties. De Europese Raad heeft in dat kader bekendgemaakt dat voor zeven Russische (en hun in Rusland gevestigde dochterondernemingen) vanaf 12 maart 2022 en voor drie Wit-Russische banken (en hun in Wit-Rusland gevestigde dochterondernemingen) vanaf 20 maart, de verbinding met het financiële berichtenverkeersysteem SWIFT wordt verbroken.

Concreet houdt dit in dat er geen financiële transacties meer kunnen plaatsvinden met deze Russische en Wit-Russische banken over SWIFT. Het betalingsverkeer met deze banken via SWIFT zal bijgevolg voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk zijn.

Naast de aangekondigde SWIFT-blokkade zijn er ook andere internationale sancties uitgevaardigd met als doel om het handelsverkeer met Rusland zoveel mogelijk stil te leggen, inclusief het betalingsverkeer.

De Belgische banken passen zonder meer de sancties toe die door de bevoegde internationale instanties werden besloten. Russische en Wit-Russische instellingen, bedrijven en particulieren die op sanctielijsten staan of werden uitgesloten van SWIFT, zullen voor onbepaalde tijd geen betalingen kunnen ontvangen van of versturen naar Belgische rekeningen.

Veel betalingen van en naar Rusland zijn daarom niet meer mogelijk. Betaaltransacties die nog wel mogelijk zijn, uitsluitend met instellingen of personen uit Rusland en Wit-Rusland die niet onderhevig zijn aan sancties, vergen maatwerk. Er zijn geen collectieve beleidsafspraken tussen Belgische banken voor betaaltransacties met Rusland of Wit-Rusland. Belgische banken monitoren de steeds wijzigende situatie zorgvuldig en bepalen aan de hand hiervan hun commercieel beleid inzake betaalverkeer met Rusland en Wit-Rusland. Febelfin raadt ondernemers en particulieren aan om voor betaaltransacties met bedrijven of particulieren in Rusland of Wit-Rusland eerst af te stemmen met hun bank of kredietverlener.   

go to top