4 min leestijd

De tweede Europese richtlijn voor het betaalverkeer (PSD2) die in 2019 in werking trad, heeft een wettelijk kader gecreëerd voor een veiliger betaalverkeer voor de consument én de handelaar. Zo werden nieuwe regels uitgewerkt om klanten extra te beschermen bij hun online kaartbetalingen: via de sterke klantenauthenticatie.

Dit houdt in dat een consument zich moet authentiseren bij aankoop van een product of dienst online (bvb. online aankopen waarbij enkel de kaartgegevens en CVC code worden opgevraagd zullen niet langer in lijn zijn met de nieuwe regelgeving). We roepen handelaars daarom op om tijdig de nodige aanpassingen te doen in hun betaalprocessen.

betaling online

Call to action

Hoewel de deadline hiervoor initieel was voorzien op 14 september 2019, gaf de Nationale Bank van België (NBB) uitstel tot einde 2020 omwille van vertraging bij de implementatie in heel Europa. Intussen werd de deadline opnieuw verschoven naar het eerste semester van 2021. Als je als handelaar online goederen of diensten verkoopt aan Belgische kaarthouders heb je nog slechts enkele maanden de tijd om je betaalsysteem aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Indien je betaalsysteem na die datum niet is aangepast, moeten kaartuitgevende banken online betalingen die niet in lijn zijn met de nieuwe regelgeving weigeren.

We raden handelaars, actief op de Belgische markt, dan ook aan onmiddellijk actie te ondernemen om te vermijden dat transacties geweigerd worden. Bekijk dus zo snel mogelijk met je betaalprovider of er aanpassingen nodig zijn aan je huidige betaalsysteem en plan deze op tijd in.

Geleidelijke afbouw

Opdat handelaars die online diensten en producten aanbieden aan Belgische kaarthouders niet voor een plotse weigering komen te staan van hun transacties, heeft de Belgische task force, in samenspraak met de NBB, een tijdslijn opgesteld. Via een gefaseerde aanpak kunnen de handelaars met een online aanwezigheid in België zich tijdig klaarstomen.

Deze gefaseerde aanpak houdt in dat een betalingstransactie, die niet voldoet aan de nieuwe wetgeving, door de bank opnieuw zal aangeboden worden aan de klant om zichzelf alsnog te authentiseren. Indien de  betaalsystemen van de handelaar dit niet toelaten zal de transactie alsnog geweigerd worden.

De verschillende fasen worden bepaald in functie van bedragen. Zo zal men op 19 januari starten met het opnieuw aanbieden van transacties boven de 1.500 euro die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit bedrag zal stelselmatig worden verlaagd. Vanaf 18 mei zal een betaaltransactie die niet voldoet aan de wetgeving worden geweigerd.  

Hieronder vind je een overzicht van de tussentijdse drempels:

  • 19 januari 2021: weigering voor bedragen hoger dan 1.500 EUR.
  • 23 februari 2021: de drempel wordt verlaagd tot 500 EUR.
  • 23 maart 2021:  de drempel wordt verlaagd tot 250 EUR.
  • 19 april 2021: de drempel wordt verlaagd tot 100 EUR
  • 18 mei 2021: de drempel wordt verlaagd tot 0 EUR.

Wat moet je als online handelaar doen om te voldoen aan de nieuwe normen?

Neem contact op met je betaalprovider of je beroepsvereniging om te bekijken welke stappen je moet ondernemen om helemaal conform te zijn tegen de deadline. Houd hierbij ook rekening met de tussentijdse deadlines van de gefaseerde aanpak, hierboven beschreven, die reeds kunnen leiden tot weigeringen van transacties.

Hou hierbij rekening met volgende vragen:

  1. Welke versie van 3DSecure is van toepassing op jouw activiteiten?
  2. Op welke uitzonderingen je eventueel een beroep kan doen om het gebruiksgemak van de klanten optimaal te houden, en kan je deze uitzonderingen concreet toepassen?
  3. Wanneer ga je over tot de testfase van het betalingsproces?
  4. Wanneer plaats je de nieuwe omgeving online?

Meer uitgebreide informatie kan worden teruggevonden in onderstaande PDF (ENG) en het Belgische migratieplan, beschikbaar op de website van de NBB.

go to top